Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"De papperslösa vågar inte använda kommunala hälsovårdstjänster"

Från 2017
Uppdaterad 23.05.2017 14:49.
Gravid kvinna
Bildtext Åbo, Esbo och Helsingfors erbjuder de papperslösa akutvård, hälsovårdstjänster för minderåriga plus mödrarådgivning för gravida kvinnor.
Bild: Pixabay

Den här veckan följer Svenska Yle upp hur kommunerna i Svenskfinland förhåller sig till att ge kommunal service åt papperslösa.

Yle Åboland har tittat närmare på vilka hälsovårdstjänster Åbo erbjuder för de papperslösa och i vilken utsträckning de tjänsterna används.

Helsingfors var först ut i Finland med att erbjuda de papperslösa hälsovårdstjänster. Därefter följde både Esbo och Åbo efter.

Det städerna konkret erbjuder för de papperslösa är akutvård, hälsovårdstjänster för minderåriga plus mödrarådgivning för gravida kvinnor.

Endast tre papperslösa personer har besökt Åbo stads hälsostationer

I Åbo har dock få papperslösa sökt sig till de kommunala hälsovårdstjänsterna.

- Vi har haft väldigt få papperslösa som har sökt sig till oss. Jag känner bara till tre personer. Två har sökt mödrarådgivning och en person hamnade hos oss via skolhälsovården, säger Jane Marttila, chefsläkare vid Åbo stad och ansvarig för stadens hälsostationer.

Enligt Jane Marttila bottnar mycket i en rädsla för myndigheter.

- Nog hade vi förväntat oss att betydligt fler papperslösa skulle besöka oss. Jag tror att mycket beror på att man är rädd för myndigheter och att man därför inte vågar komma till oss. Alltså helt enkelt att man inte vågar använda kommunala hälsovårdstjänster.

Jane Marttila
Bildtext Jane Marttila, chefsläkare vid Åbo stad och ansvarig för stadens hälsostationer.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Åbo stad samarbetar med Global Clinic, som är en frivilligorganisation som hjälper papperslösa med hälsovårdstjänster.

- Men trots att Global Clinic informerar de papperslösa om att de även kan besöka våra hälsostationer så vågar de inte komma till oss.

Nog hade vi förväntat oss att betydligt fler papperslösa skulle besöka oss. Jag tror att mycket beror på att man är rädd för myndigheter och att man därför inte vågar komma till oss.

Jane Marttila, chefsläkare vid Åbo stad och ansvarig för stadens hälsostationer.

Resursmässigt behöver Åbo stad för tillfället därför inte lägga mer resurser på hälsovårdstjänster för de papperslösa.

- Om det handlar om ett så här litet antal papperslösa som besöker oss klarar vi oss med de resurser vi har. Det är svårt att säga om fler papperslösa kommer att börja besöka oss i framtiden, men vi är i alla fall redo och förberedda för att det kan bli så.

Vad gör ni från stadens sida för att visa att ni finns och kan hjälpa till?

- Det är en utmaning att få fler papperslösa att söka sig till oss. För hur ska vi kunna informera om våra tjänster? Vi har ju ingen kontakt med de papperslösa, säger Jane Marttila.

Mer information om vilka hälsovårdstjänster som erbjuds för de papperslösa hittar du på Institutet för hälsa och välfärds webbsida.

Det här gäller när en papperslös behöver brådskande hjälp

  • Den offentliga sjukvården måste erbjuda akut vård till alla som behöver den, oberoende om de bor i kommunen eller annars har rätt till tjänster, enligt hälso- och sjukvårdslagen.
  • Det är kommunens ansvar att papperslösa får akut vård, enligt Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation från 31.1.2017.
  • Var och en som vill ha brådskande socialhjälp ska kontakta FPA som sedan styr klienten vidare till kommunerna.
  • Kommunen får inte meddela polisen eller Migri om klienten lyfter utkomststöd. Om polisen eller Migri däremot frågar efter uppgifterna, får kommunerna ge ut dem, enligt Social och hälsovårdsministeriets guide.

Källa: Marja-Leena Remes, chef för familje- och social service i Esbo

Diskussion om artikeln