Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Styrelsemedlem: Brister i bokföringen orsakade ekonomikrisen vid Novago 2016

Från 2017
Uppdaterad 19.05.2017 08:55.
Sfp:aren Mikael Borgman i Raseborg.
Bildtext Mikael Borgman berättar nu om problemen på Novago 2014-2016.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Vice ordföranden för bolagets styrelse, Raseborgspolitikern Mikael Borgman (SFP) berättar om krisen nu, över ett år efter de stora ekonomiska problemen.

Bokföringen sköttes inte som den borde ha skötts säger Borgman.

- Intäkterna såg mycket större ut än de i verkligheten var.

Förlusten åt i praktiken upp bolagets hela kapital

Den största enskilda orsaken till Novagos ekonomiska kris i fjol var en fordring på cirka 90 000 euro. Borgman förklarar att fordringen uppkom 2014 men räkningen skickades först i januari 2015.

Novago
Bildtext Novago är de västnyländska kommunernas företagsutvecklingsbolag.
Bild: Yle/Minna Almark

Det ledde till att summan skrevs som inkomst för Novago både 2014 och 2015. Dessutom förekom andra, mindre missar. Borgman kallar dem för "en tusenlapp här och en tusenlapp där".

Novago gjorde en liten förlust redan 2014. Och 2015 blev förlusten 185 000. Förlusten åt i praktiken upp bolagets hela kapital.

Novagos aktiekapital är endast 60 000 euro och bolagets eget kapital var cirka 200 000 euro.

Novago har en rätt stor checklimit, som ägarna har gått i borgen för.

Därför har bolaget i praktiken aldrig varit helt utan pengar.

Men behovet av tilläggsfinansiering finns trots det på grund av aktiebolagslagens krav på eget kapital.

- Också bolagets kredituppgifter lider av att det egna kapitalet är konsumerat, det vill säga negativt, förklarar Borgman.

Ny ekonomichef märkte vad som skett

Bolagets ekonomichef hade plötsligt sagt upp sig i semestertider sommaren 2015 och gått. Sedan anlitade Novago en tid ett bokföringsföretag i Lojo.

Vi uppfattade att vd:n inte hade skött övervakningen som han borde ha gjort

Det är oklart om det var den förra ekonomichefen eller bokföringsfirman som är ansvarig för felen.

Problemen kom fram först när den nya ekonomichefen under våren 2016 började göra upp bokslutet för 2015.

Då meddelade bolaget det dåliga resultatet och gick med hatten i hand till ägarkommunerna för att återställa det egna kapitalet.

Borgman: Sandström misslyckades

Något senare, våren 2016, fick Novagos vd Carl-Johan Sandström gå.

När Sandström slutade beskrev styrelseordföranden, Lojopolitikern Leo Rintanen (SDP), honom som kunnig och innovativ, men konstaterade samtidigt att bolaget behöver en annan typ av ledarskap till följd av ekonomiska utmaningar.

Carl-Johan Sandström
Bildtext Carl-Johan Sandström
Bild: Yle/Minna Almark

Borgman medger nu att också Sandströms avgång hängde ihop med bolagets ekonomiska situation.

- Ja. Vi uppfattade att vd:n inte hade skött övervakningen som han borde ha gjort.

Borgman tillägger att bolaget också hade interna personalproblem som Sandström inte fick bukt på.

Bolaget utredde inte vem som var skyldig

Har bolaget utrett om det var tidigare ekonomichefen och/eller bokföringsföretaget som är skyldig till missarna?

– Efter diskussion med revisorn och inom styrelsen med bland andra två jurister som medlemmar konstaterade vi att rättsliga åtgärder knappast skulle leda till något, eftersom ingen de facto "farit i väg" med pengar.

Borgman menar att dubbelbokningen av den ena inkomsten kunde lika bra bero på bristande information som på brister i bokföringen.

- Att söka "den skyldiga" uppfattades som slöseri med resurser, eftersom vi ju inte blivit bestulna på pengar utan endast fått felaktiga rapporter vilka i sin tur lett till felaktiga beslut.

Dyr personal var också ett problem

Fanns det andra orsaker än de här bokföringsproblemen till Novagos problem 2015 och 2016?

- Eftersom ekonomirapporterna under 2015 visade för positivt resultat gick Novago med i regionala utvecklingsprojekt som oftast finansieras till 75 procent med utomstående medel och 25 procent egna medel.

Det var inte möjligt att sänka lönerna eller säga upp personal eftersom personalen hade fem års uppsägningsskydd

- Vi trodde att vi hade den egna finansieringen i skick, men på grund av de överoptimistiska rapporterna så var detta alltså inte fallet.

Novagos företagarhus under uppbyggnad på Nummisvägen i Lojo i november 2012.
Bildtext Novagos företagarhus i Lojo under byggnadsskedet 2012.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Ett annat problem var Novagos uppkomsthistoria.

-Novago uppstod genom en sammanslagning av flera regionala organisationer. En del av de anställda hade högre lön än vad deras nya uppgifter skulle ha förutsatt.

- Men det var inte möjligt att sänka lönerna eller säga upp personal eftersom personalen hade fem års uppsägningsskydd.

En effektivering av personalstyrkan var inte möjlig förrän år 2016, säger Borgman.

"Nu är allt bättre"

I dag mår Novago enligt Borgman mycket bättre. Bolaget har en ny vd och allt fungerar.

- Situationen är nu en helt annan. Både ekonomin och arbetsklimatet är i skick.

Ekonomin följs upp noggrannare än tidigare med ekonomirapporter varje månad i stället för tidigare varannan månad.

Rapporterna har en central betydelse.

- Det finns ingen chans att veta hur bolaget mår om rapporterna inte är korrekta, säger Borgman.

Porträttbild på Tom Gammals
Bildtext Tom Gammals är ny vd för Novago.
Bild: Yle/ Minna Almark

Han menar också att bolaget kunde ha berättat mera öppet om vad problemen handlade om.

- En större öppenhet skulle kunnat vara till fördel, säger Borgman, men tillägger att kommundirektörerna nog fick tillräcklig information om läget då de informerades flera gånger om året.

Resultatet är att bolaget nu med bättre organisation går på plus

Det är kommunerna i Västnyland som äger företagsutvecklaren Novago.

Kommunerna var till en början inte alls villiga att bevilja bolaget mera pengar utan bland annat Raseborg och Ingå krävde att Novago ser över sin verksamhet.

Till slut fick bolaget ändå ett lån av kommunerna. Också verksamheten sågs över och bolaget beslutade fokusera på färre saker än tidigare. En ny strategi fastslogs sommaren 2016.

Resultatet är att bolaget nu med bättre organisation går på plus, säger Borgman.

Det betyder att lånet kan betalas tillbaka till kommunerna som planerat.

Diskussion om artikeln