Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvarsutskottet oense om äldres deltagande i internationella uppdrag

Från 2017
Försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml) och utrikesutskottets ordförande Matti Vanhanen vid försvarsutskottets och utrikesutskottets gemensamma presskonferens den 18 maj 2017.
Bildtext Försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml) och utrikesutskottets ordförande Matti Vanhanen (C) vid försvarsutskottets och utrikesutskottets gemensamma presskonferens den 18 maj 2017.
Bild: Lehtikuva

Riksdagens försvarsutskott var inte enigt då nya regler för vem som kan skickas utomlands på militära uppdrag diskuterades på torsdagen.

Oenigheten inom utskottet handlar om nya regler ska gälla retroaktivt för äldre personal, eller bara för dem som anställts efter att reglerna träder i kraft.

Socialdemokraterna i utskottet lämnade in en reservation mot ett betänkande där retroaktivitet föreslogs. De grönas, Svenska folkpartiets och Vänsterförbundets representanter i utskottet tog också ställning mot betänkandet.

I övrigt var utskottet för förslaget, som förpliktigar Försvarsmaktens personal att delta i internationella operationer.

Försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml) uppger att det fanns två åsikter om plikten inom utskottet. I den ena vågskålen fanns frivilligheten inom Försvarsmakten, i den andra Finlands trovärdighet, uppgav han.

Rösterna inom utskottet föll 11-6. Kanerva anser att Finlands trovärdighet som hjälpande nation är beroende av att det finns en plikt att delta.

- Om Finland binder sig till att hjälpa måste hjälpen också fungera. Om någon nyckelgrupp säger att de inte är intresserade så är det inte speciellt trovärdigt. Det skulle se ut som om Finland inte klarar
av att hålla sitt ord, säger Kanerva.

Samtidigt anser han ändå att en situation där någon mot sin vilja tvingas åka utomlands ska undvikas till varje pris. Han tror att allt kan fungera även om insatserna bygger på ett visst mått av frivillighet.

Oppositionen kritisk mot vissa detaljer

Många av oppositionens representanter betonade under torsdagen att de håller med om att en ny lag behövs, men vill inte att den ska gälla retroaktivt för äldre anställda inom armén.

- Behovet av lagstiftning erkänns och där är vi överens med regeringen, men det här är en sån detalj där vi är oense med regeringen, sade riksdagsledamoten Mika Kari (SDP) till FNB.

Han hoppas i stället på en modell där det görs tydlig skillnad på dem som blivit militärer före och efter att den nya lagen trätt i kraft.

- Vi föreslog att man bygger upp en modell där den som tillträder en militär tjänst skriver på för tjänsteplikt i utlandet, säger Kari.

Betänkandet som skapade protesterna blev klart på torsdagen. När helheten kommer upp till behandling i plenum är inte klart. Sirpa Paatero (SDP) uppger i ett pressmeddelande att ett retroaktivt krav på utlandstjänst inte ligger i linje med vad grundlagsutskottet konstaterat i frågan.

Text: FNB

Diskussion om artikeln