Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs sjukhus förbereder sig för vårdreformen

Från 2017
En korridor på ett sjukhus med många dörrar.
Bildtext Frågan är hur vården ska se ut på Raseborgs sjukhus i framtiden. Vårdreformen förändrar strukturerna.
Bild: Yle/Marga Sandström

Det finns olika modeller för hur Raseborgs sjukhus borde organiseras för att sjukhuset ska vara anpassat till reformen av social- och hälsovården som träder i kraft den 1 januari 2019.

En sammanslagning med Lojo sjukhus har diskuterats, men ser inte sannolik ut.

Arbetet med att anpassa olika vårdenheter för övergången till den nya organisationsmodellen den 1 januari 2019 är i full gång.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) har bland annat besluta definiera de olika sjukhusens roller och slå fast en arbetsfördelning.

Samtidigt ska man beakta de små sjukhusens verksamhetsförutsättningar.

Ledningen för Raseborgs sjukhus har diskutera olika möjligheter för sjukhuset.

  1. att avvakta
  2. att gå ihop med Lojo sjukhus
  3. att bli en del av HUCS enligt en divisionsmodell
  4. att sjukhuset tar över en del av produktionsansvaret för delar av Raseborgs stads primärvård
  5. en kombination av alternativen tre och fyra

Tanken på satellit slopad

Tidigare var det aktuellt att göra Raseborgs sjukhus en till en så kallad satellit under Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS).

Men eftersom det just nu verkar sannolikt att verksamheten vid sjukhuset splittras i och med vårdreformen har man slopat den tanken.

Istället talar man för en så kallad divisionsmodell.

HNS har diskuterat möjligheten att Raseborgs sjukhus i försökssyfte skulle ta över produktionsansvaret för Raseborgs stads alla hälsovårdstjänster under nästa år.

Enligt den modellen skulle HUCS Psykiatri ta över mental- och missbrukarvården.

Trots att förslaget har väckt mycket positivt gehör har den tanken nu slopats på grund av hur vårdreformen ser ut att landa.

Däremot kunde sjukhuset helt och hållet ta över produktionsansvaret för Raseborgs bäddavdelning. Avdelningen kunde integreras med sjukhusets övriga avdelningsverksamhet.

Samjouren viktig

Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde diskuterade läget på sitt möte på torsdagen (18.5).

Inga beslut fattades utan man antecknade frågan för kännedom.

Det som poängterades var att samjouren är mycket viktig för Raseborgs sjukhus och framtid.

HNS har accepterat att det behövs en samjour vid sjukhuset på grund av de långa avstånden. Samtidigt behöver läkarna som jourar också ha förnuftiga arbetsuppgifter när de inte har jour.

I HNS beredskapsplan klassas Raseborgs sjukhus som ett A sjukhus.

Det innebär att sjukhuset behöver ha en kirurgisk jour.

Man räknar med att sjukhuset vid en storlycka ska klara av två svårt skadade personer och 20 personer med lindrigare skador.

I beredningstexten till nämnden sägs att den här statusen, A sjukhus, är mycket viktig för regionen.

Samarbetet med Lojo sjukhus är viktigt, men en sammanslagning med sjukhuset är trots allt inte aktuell, sägs det i beredningen.

Barnverksamheten blir divisionsledd

Den pediatriska och den barnneurologiska verksamheten vid Borgå, Lojo och Raseborgs sjukhus ska införlivas i HUCS från och med nästa år.

Den verksamheten ska bli just så kallad divisionsledd.

Läkarkåren övergår till HUCS redan den 1 september.

Vårdpersonalen och övrig personal finns kvar på de lokala sjukhusens lönelistor, men verksamheten lyder under HUCS.

För psykiatrins del har den redan överförts till HUCS vid Raseborgs sjukhus.

Sannolik bild

Det som just nu verkar mest sannolikt är alltså att sjukhuset i Ekenäs tar över produktionsansvaret för Raseborgs stads bäddavdelning. Avdelningen ligger alldeles invid sjukhuset.

Åtminstone den operativa verksamheten lyder under HUCS enligt så kallad divisionsmodell. Det innebär att läkarna är anställda av HUCS.

Raseborgs sjukhus roll blir att förse HUCS med den vårdpersonal, övrig personal, apparatur, de rum och förnödenheter som behövs för att HUCS ska kunna erbjuda olika former av specialiteter på sjukhuset i Ekenäs.

Visionen för Raseborgs sjukhus uppdateras och i den står det vilka olika verksamheter som ska finnas på sjukhuset.

Frågan kommer upp igen på nämndens följande möte.

Diskussion om artikeln