Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Eleverna från Ytterjeppo ska till centrum

Från 2017
Pulpeter
Bildtext Pulpeter.
Bild: Yle/Madeleine Boström

Ytterjepposkolan läggs ner efter det här läsåret och eleverna ska flyttas till den nya skola som byggs i centrum av Nykarleby. I en motion har det krävts att eleverna och deras föräldrar ska få välja om barnen fortsätter i Jeppo skola eller i centrum.

Stadsstyrelsen har tidigare beslutit att det är centrum som gäller för Ytterjeppoeleverna och hänvisar till kommunens skyldighet att anvisa skolplats, jämlikhetsfrågor och ett rättvist bemötande av alla.

Fullmäktige i Nykarleby gick på samma linje som stadsstyrelsen och det betyder att Ytterjeppoeleverna i fortsättningen får åka till centrum.

Eller det är en sanning med modifikation: Föräldrarna får nog välja till exempel Jeppo skola, men då ska de stå för skolskjutsen själva.

- Ytterjeppo hör till Nykarleby centrums upptagningsområde. Väljer man någon annan än områdets närskola ordnar man med skjutsen själv, säger stadsdirektör Gösta Willman.

Motionens upphovsman, Bo Kronqvist (SFP), anmälde avvikande åsikt till fullmäktiges beslut. Han anser att staden ska stå för skjutsen även till de andra skolorna.

Ny motion lämnades in

Under mötet lämnades också en annan motion in på samma tema. Den föreslår att man kunde dra om skolupptagningsområdena. Då kunde det till exempel bli just så att barnen i Ytterjeppo ska gå i skola i Jeppo.

Men fullmäktige konstaterade att motionen behöver mer beredning och skickade den till skolsektionen.

Diskussion om artikeln