Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sjukfrånvaron stor bland kommunanställda vårdare

Från 2017
Uppdaterad 19.05.2017 13:27.
Skylt med texten Kotihoito - Hemvård
Bildtext Sjukfrånvaron är större inom vårdyrken än till exempel bland chefer och tjänstemän.
Bild: YLE/Linnea de la Chapelle

Sjukfrånvaron minskade inom kommunsektorn mellan 2008 och 2013, men efter det har minskningen stannat av.

I fjol var kommunalt anställda borta från jobbet på grund av egen sjukdom i genomsnitt 16,7 dagar, visar Arbetshälsoinstitutets Kommun10-undersökning. Siffran var som högst 2008 då antalet sjukdagar uppgick till 19,4 i genomsnitt.

De som arbetade inom serviceyrken och hade kroppsarbete hade den högsta sjukfrånvaron, medan sjukfrånvaron var lägst bland chefer och högre tjänstemän.

För chefer var antalet sjukdagar 9, för läkare 8 och för psykologer 11.

Bland sjukvårdare var sjuktalet 20 dagar, för närvårdare 26 dagar och för hemvårdare 31 dagar. I de här yrkena har sjukfrånvaron ökat sedan 2015.

Grafer
Bildtext Sjukfrånvaron i olika yrkesgrupper. Högst sjukfrånvaro har de som gör service- och vårdarbete samt fysiskt arbete.
Bild: Arbetshälsoinstitutet

"Oroväckande med tanke på vårdreformen"

– Sjuktalen är oroväckande med tanke på genomförandet av vårdreformen, säger Tuula Oksanen som är ledande expert på Arbetshälsoinstitutet.

Oksanen anser att framför allt sjukskötare, närvårdare och hemvårdare behöver särskilt stöd för att bevara sin arbetsförmåga då vårdreformen genomförs.

Oksanen säger vidare att ett av målen för hälsovårdsreformen är att minska hälsoskillnaderna. Hon anser att vården kommer att ha fullt upp med att uppnå den här målsättningen också för den egna personalens del.

Skillnader mellan åldersgrupper har utjämnats

Skillnaderna mellan yrkesgrupperna har varit tämligen oförändrade under hela 2000-talet. Däremot har skillnaderna mellan åldersgrupperna minskat.

År 2000 var 50-plussarna sjukskrivna i genomsnitt tre veckor mot två veckor för dem som var yngre än 40.

I fjol hade skillnaden mellan dessa åldersgrupper halverats. De som var 50 år eller äldre var sjukskrivna i genomsnitt 18 dagar och de som var yngre än 40 år var sjukskrivna 15 dagar i snitt.

Artikeln har uppdaterats. 19.5.2017 kl 13:01 lades till orden "hade kroppsarbete" i följande stycke: De som arbetade inom serviceyrken hade den högsta sjukfrånvaron, medan sjukfrånvaron var lägst bland chefer och högre tjänstemän.