Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Det blir klirr i statskassan när ekonomin växer

Från 2017
Bild på 50 euros sedel.
Bild: Ismo Pakarinen / All Over Press

Den ekonomiska tillväxten i Finland ger klirr i statskassan. Regeringen räknar med att skatteintäkterna ökar med en halv miljard, jämfört med vad man budgeterat.

I den första propositionen om tilläggsbudget för 2017, som regeringen godkände idag, justeras intäkterna för momsen uppåt med 187 miljoner.

Intäkterna från bilskatten beräknas öka med 52 miljoner.

Arvs- och gåvoskatten beräknas bringa in drygt 200 miljoner euro mer en budgeterat. Ökningen beror dock till stor del på att Skatteförvaltningen effektiviserat behandlingen av ärenden under det pågående året.

Skuldsättningen stävjas, satsningar på infrastruktur

Den positiva ekonomiska utvecklingen innebär att regeringen har möjlighet att bevilja tilläggsanslag på drygt 300 miljoner euro för olika ändamål.

Pengarna kommer bland annat att användas till att stöda den positiva strukturutvecklingen i sydvästra Finland.

Yrkeshögskolorna i regionen får fyra miljoner euro i tilläggsanslag under åren 2017-2019.

De tekniska universiteten i sydvästra Finland beviljas ett anslag på 12 miljoner euro. Pengarna ska användas för att fördjupa samarbetet mellan de tekniska universiteten.

Regeringen föreslår även tilläggsanslag för trafiklösningar, arbetskraftsservicen vid NTM-centraler, invandringen, krishanteringsoperationen i Irak samt it-reformer i samband med landskapsreformen.

Med de återstående pengarna, närmare 200 miljoner euro, vill regeringen stävja skuldsättningen.

Trots det här räknar man med att skuldsättningen ska öka med 5,4 miljarder euro i år.