Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sparkar och nyhetsankor på Stafettkarnevalen - vad hände på karnevalen och Svenska Yles redaktion?

Från 2017
Uppdaterad 22.05.2017 12:46.
Alberga idrottsplan, sedd från huvudläktaren.
Bild: YLE/ Lucas Luque Lindelöf

Svenska Yles rapportering om ordningsvakten som skulle ha sparkat barn på Stafettkarnevalen har väckt både frågor och kritik bland publiken. För att öppna upp processen för Svenska Yles del har vi satt ihop en tidslinje om hur rapporteringen gick till.

Lördagens nyhet om en ordningsvakt som skulle ha sparkat barn på Stafettkarnevalen fick stor uppmärksamhet. Ett ännu större intresse väcktes när Svenska Yle senare under kvällen rapporterade att något fysiskt våld inte hade förekommit och kallade den ursprungliga nyheten en "nyhetsanka". Läs den artikeln här.

Här är händelseförloppet i kronologisk ordning:

Kl. 15:50 Yle Sporten tar del av uppgifter enligt vilka barn på Stafettkarnevalen skulle ha blivit sparkade av en ordningsvakt. Den ursprungliga källan är Vasabladets journalist Mikael Nordman som skriver ett inlägg på Facebook (och senare en kolumn för Vasabladet om samma sak). Yle Nyheters redaktör ringer Stafettkarnevalens projektledare Jan-Erik Eklöf och frågar huruvida uppgifterna om att en ordningsvakt sparkat på barnen stämmer.

Eklöf bekräftar incidenten och hänvisar till ett pressmeddelande som redan då finns på Stafettkarnevalens webbplats. I pressmeddelandet står att en situation uppstått mellan deltagande skolor och säkerhetspersonal.

I meddelandet konstateras också att ett misstag klart begåtts från ordningsvaktens sida och att personen inte längre är anställd av säkerhetsfirman som säljer tjänster till Stafettkarnevalen.

16:00 En telegramnyhet om incidenten går ut i Yle Vegas sändning kl. 16

16.20 Svenska Yle publicerar en webbartikel under rubriken ”Ordningsvakt sparkade barn på Stafettkarnevalen” som baserar sig på utlåtandet av Nordman samt Stafettkarnevalens bekräftelse av incidenten.

Kl. 17:00 En telegramnyhet om incidenten går ut i Yle Vegas sändning kl.17

Kl. 17:55 En telegramnyhet om incidenten går ut i TV-nytts korta sändning

Kl. 18:00 En telegramnyhet om incidenten går ut i Yles vegas sändning kl.18

Kl. 18.45 En kollega från Yle Sporten meddelar nyhetsredaktionen att uppgifterna som cirkulerar om ordningsvaktens agerande eventuellt är felaktiga.

Enligt vanlig journalistisk praxis ska saken kontrolleras och eventuella fel rättas. TV-nytt ringer därför genast på nytt upp Stafettkarnevalens projektchef Jan-Erik Eklöf.

Eklöf uppger då att arrangörerna utrett incidenten med alla berörda, alltså skolan, barnen och vaktbolaget. Inget barn ska ha upplevt något hotfullt eller obehagligt, säger Eklöf - inga sparkar eller annat fysiskt våld har förekommit.

Han kallar således uppgiften för en "nyhetsanka". Däremot stämmer det enligt Eklöf att den kvinnliga vakten använde "hårda ordalag" mot barnen. Det är förstås inte heller lämpligt och därför är det bra att vaktbolaget genast tog henne ur tjänst, säger Eklöf.

Eklöf ger kontaktuppgifterna till den skola som saken gäller. Svenska Yle kontrollerar hans uppgifter med skolan. Skolan önskar vara anonym, men bekräftar att de inte upplever att något allvarligt skulle ha hänt.

Under kvällen publiceras ett nytt pressmeddelande på Stafettkarnevalens webbplats med hänvisning till Svenska Yles artikel.

I pressmeddelandet står att ”den skola vars elever som berördes av incidenten har inte upplevt att det uppstått någon incident som skulle ha varit värt att notera. Varken elever eller lärare upplever att de blivit dåligt bemötta och allra minst sparkade på.”

Kl. 19.30 TV-nytt har ett uppdaterat telegram i sin huvudsändning 19.30, och senare under kvällen publicerar vi en uppdaterad artikel på Svenska Yles webbplats med kommentarer av skolan och arrangören. Nyheten dementeras också i radionyheterna på Yle Vega kl.21.

Detta görs i enlighet med Svenska Yles rättelsepolicy samt Journalistreglerna, som förutsätter att ett fel av denna art korrigeras i det medium som det publicerats i, i detta fall radio, tv och webb.

Kl. 19:40 Vasabladet publicerar sportjournalisten Mikael Nordmans kolumn på Vasabladets webbplats, där han skriver att han själv såg incidenten och hamnade i en dispyt med ordningsvakten om huruvida hon hade sparkat barnen eller bara "föst med foten".

Under kvällen och natten väcker fallet och Svenska Yles rapportering frågor och kritik bland publiken. Ett trettiotal kommentarer strömmar in som på olika sätt ifrågasätter Svenska Yles bevakning i ärendet.

På söndagen (i dag, den 21.5) fattas ett beslut om att i detalj klargöra för hur lördagens rapportering gått till. Därutöver försöker Yle Nyheter få tag på alla inblandade parter för att utreda motstridigheter i de olika parternas utlåtanden.

Så vad hände riktigt?

Enligt Stafettkarnevalens projektchef Jan-Erik Eklöf hade arrangörerna ursprungligen fått veta om incidenten via ett inlägg på sociala medier. På basis av den informationen hade ordningsvakten avlägsnats och ett pressmeddelande publicerats.

Men Eklöf säger att det senare visade sig att inget fysiskt våld förekommit och att ingen från skolans håll varit medveten om någon incident.

- Det är nog frågan om att ögonvittnen tolkat situationen överdrivet och helt fel, säger Eklöf.

Risto Niiranen, vd för säkerhetsfirman som säljer ordningstjänster till Stafettkarnevalen, säger att också han till en början tog del av felaktig information.

- Då brusade jag upp och sade till ordningsvakten i fråga att hon måste avlägsna sig från området. Jag sade att hon inte heller skulle kunna fortsätta jobba för oss om det som påstods stämde, säger Niiranen.

Enligt Niiranen var det sist och slutligen ändå frågan enbart om ett kommunikationsproblem. De svenskspråkiga barnen hade inte förstått vad ordningsvakten försökt säga till dem.

- Hon hade sedan själv med foten genom tältduken flyttat på några väskor som låg i vägen. Det är möjligt att hon samtidigt nuddat vid någon.

Det är ännu oklart om ordningsvakten får fortsätta jobba på säkerhetsfirman.

- Vi kommer tillsammans med henne att utreda hur situationen och kommunikationsproblemen uppstått, säger Niiranen.

Svenska Yle har varit kontakt med Vbl:s Mikael Nordman, som inte desto mera vill kommentera fallet för oss. Han hänvisar istället till en ny kolumn han skrivit som du kan läsa här.

Svenska Yle är inte för tillfället medveten om andra personer som skulle ha varit på plats och som kunde vittna om fallet.

Jonas, Jungar
Bildtext Jonas Jungar förespråkar öppenhet i de journalistiska processerna.
Bild: Yle/Linda Haglund

Svenska Yle Nyheters redaktionschef Jonas Jungar kommenterar rapporteringen såhär:

Vi är medvetna om att rapporteringen, och i synnerhet rubriksättningen i den ursprungliga artikeln, till en början blev felaktig eller åtminstone överdriven. Den byggde på en uppgift som vi ansåg oss ha fått bekräftad från arrangörshåll, men det förefaller uppenbart att här helt enkelt skedde ett missförstånd.

Vi kan bara beklaga det skedda, och kommer att internt gå igenom fallet mer i detalj för att undvika liknande fall i fortsättningen.

Eftersom vi i den efterföljande diskussionen beskyllts för att producera fejknyheter och skandaler, vill jag ändå poängtera att vi tar dylika fall på största allvar.

Således redogjorde vi genast öppet för vad som hade skett i alla tre medier i enlighet med vedertagen journalistisk praxis gällande rättelser. Vi försökte alltså inte sopa saken under mattan, tvärtom.

Samtidigt hoppas vi att en noggrann redogörelse av ovanstående slag, åtminstone till delar, kan öppna upp för hur den redaktionella processen ser ut och vilka utmaningar som finns i vårt arbete.

Det är en öppenhet som vi kommer att fortsätta med, eftersom vi inser att publikens förtroende för hur vi gör journalistik är a och o med tanke på vår trovärdighet.

Artikeln kompletterades den 22.5 kl. 12:40 efter att redaktionen fått kontakt med Vbl:s Mikael Nordman

Diskussion om artikeln