Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg säljer Grantorp och Gamla bastun

Från 2017
Uppdaterad 23.05.2017 07:50.
En gul stor träbyggnad som är omgiven av lummiga träd och buskar.
Bildtext Lägergården Grantorp behövs inte längre för stadsbarnen.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Raseborgs stad säljer fastigheten Grantorp invid Pojoviken i Raseborg.

Lägergården med tillhörande bastu och ekonomibyggnad bjuds till försäljning genom anbud.

Fastigheten är sporadiskt i stadens eget bruk och uthyrd under veckoslut eller veckovis till externa hyresgäster.

För stadens lägerskolverksamhet finns alternativa lokaler i Raseborg med omgivning.

Danspaviljong till salu

Byggnaderna på Gumnäs festplats läggs också ut till försäljning. Byggnaderna är belägna på fastigheten Gumnäs gård.

Markområdet överlåts inte. Kring byggnaderna kunde ett cirka 5 500 kvadratmeter stort område utarrenderas i samband med överlåtelsen av byggnaderna.

Gumnäs festplats vid Pojoviken i Pojo och den gamla danspaviljongen.
Bildtext Dansplatsen i Gumnäs.
Bild: YLE / Pia Santonen

I Gumnäs finns en danspaviljong med service- och ekonomiebyggnader.

Området är enligt detaljplanen för Pojo kyrkoby anvisat som parkområde som bör bevaras i naturtillstånd.

Fastigheten Pojo telefoncentral på Gamla Fiskarsvägen 2 säljs som rivningsobjekt med tillhörande mark.

Koncernsektionen i Raseborg föreslår också att byggnaden Strandparken vid Brunnsgränd i Karis bjuds ut till försäljning tillsammans med ett arrendeområde kring byggnaden.

Gamla Bastun kan säljas

Fastigheten Gamla Bastun med tillhörande bostadsbyggnad och ekonomibyggnad säljs i Ekenäs.

Byggnaderna Gamla bastun och Nya bastun är delvis uthyrda till externa hyresgäster med kortvariga hyresavtal. Bostadshuset är delvis uthyrt som bostad.

Gamla bastun i Ekenäs
Bildtext Gamla Bastun i Ekenäs kan säljas.
Bild: Yle/Minna Almark

Gamla Bastun är i gällande detaljplan anvisad som kvartersområde för allmänna byggnader där den bebyggda miljön bör bevaras. (Y/s)

Koncernsektionens förslag om försäljning av fastigheter behandlas av stadsstyrelsen i Raseborg den 12.6.

Diskussion om artikeln