Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Politiken har varit en dyr hobby för Christel Liljeström

Från 2017
Uppdaterad 23.05.2017 11:38.
Christel Liljeström vid Nickby hjärta
Bildtext Nickby hjärta hör till de planläggningsfrågor som har engagerat Christel Liljeström.
Bild: Peik Henrichson/ Yle

Jordbrukaren Christel Liljeströms över 30 år långa passion för politik ledde till ett stort inflytande, men blev lite dyr för familjen. Nu har hon deltagit i sitt sista fullmäktigemöte i Sibbo.

─ Aktiviteten fanns där redan i tidiga år från verksamheten i ungdoms- och idrottsföreningarna, berättar Christel Liljeström (SFP). Senare fördjupades det mer politiskt i till exempel Svensk Ungdom.

De första frågorna som engagerade den unga Christel Liljeström var en simhall i Nickby och bättre tågförbindelser till Nickby.

Först senare kom Liljeströms politiska profil att starkt förknippas med markfrågor, samhällsplanering och jordbrukspolitik. Däremot har dagis- och skolfrågor aldrig varit den mest synliga delen av hennes politiska profil.

─ Trots att jag har fyra barn har jag engagerat mig mer i andra frågor, säger Christel Liljeström.

Stöd från storfamiljen

Samtidigt är hon tacksam över allt det stöd hon har fått för sin "politiska hobby" inom den utvidgade familjekretsen.

─ Det skulle aldrig ha lyckats utan min mans välvilliga inställning, men också föräldrarnas, svärföräldrarnas och de egna barnens stöd har varit viktigt.

Christel Liljeström på sin gård nära Nickby
Bildtext Christel Liljeström på den egna bondgården nära Nickby.
Bild: Yle/ Peik Henrichson

I början av den politiska karriären hade Christel Liljeström mjölkkor på gården, men även det hindret gick att övervinna. Familjen skapade ett system med tre mjölkningar om dagen för att Liljeström skulle kunna medverka i politiska möten på kvällarna.

─ Under en rätt så tuff period skötte min man den första mjölkningen klockan sex på morgonen, medan jag kunde stiga upp med barnen klockan sju och ta hand om barnen och mjölkningen klockan tretton.

Hem till kvällsmjölkningen

På så sätt kunde Christel Liljeström delta i de politiska mötena för att komma hem till den sista mjölkningen klockan tio på kvällen, och kanske efter det fortsätta med politiska möten senare på kvällen igen.

─ Nog var det tufft, men å andra sidan var jag så engagerad i politiken att jag tyckte det var värt det.

Men rik blir man knappast genom sitt politiska engagemang, åtminstone inte i en liten kommun som Sibbo.

─ Räknar man ut en timlön för all den tid man läst in sig på olika frågor, deltagit i diskussioner och svarat på olika frågor, så blir timpenningen för att delta i det politiska arbetet förstås usel, medger Liljeström, men är ändå glad över att ha kunnat delta.

Helt utan övriga fritidsintressen än politiken har Christel Liljeström ändå inte levt. Bland annat har slalom och motorcyklar hört till familjens hobbyer.

─ I början hade vi bara en motorcykel som kunde användas av den som inte just då mjölkade korna, berättar Liljeström.

─ Men senare fick vi hålla oss med varsin motorcykel eftersom både min man och jag hellre ville köra själv än sitta på baksätet.

Balans mellan vardag och strategi

Under sitt cirka trettio år långa politiska engagemang har Christel Liljeström också på nära håll kunnat följa med hur politikens procedurer har förändrats.

─ När jag i tiderna kom med i politiken så kunde man borra in sig i små detaljer som hurdana pennor som skulle användas.

─ Men nu verkar det ha svängt till den andra ytterligheten. Nu pratar de förtroendevalda väldigt ofta om stora strategier igen.

Räknar man ut en timlön för all den tid man läst in sig på olika frågor, deltagit i diskussioner och svarat på olika frågor, så blir timpenningen för att delta i det politiska arbetet förstås usel.

Christel Liljeström hoppas ändå att man i kommunalpolitiken ska kunna finna en balans mellan det abstrakta och de konkreta detaljerna. I Sibbo har man till exempel försökt utveckla en modell där fullmäktigeledamöterna också deltar i utskottens och nämndernas arbete.

─ Här tror jag att den modell vi har utvecklat i Sibbo kan visa sig värdefull, säger Liljeström. Även fullmäktigeledamöterna behöver ibland få inblick i vardagliga frågor.

Programmet är inte längre tillgängligt
Östnyland på 20 minuter: Christel Liljeström och kommunala direktörslöner 23.5.2017 - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)