Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Onödigt komplicerat kring Kvevlax lärcenter"

Från 2017
Uppdaterad 24.05.2017 12:03.
Kvevlax skola i Korsholm
Bildtext Kvevlax skola i Korsholm.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Färre kockar och tydligare beslut. Det önskar bildningsnämndens Tom Kecklund (SFP) som snart ska fatta beslut om det ska stängas skolor i Korsholm. Projektet med Kvevlax lärcenter har blivit onödigt komplicerat.

Frågan om Kvevlax lärcenter och stängningen av byskolor fortsätter engagera i Korsholm.

Frågan om skolstängningar kommer troligen upp i bildningsnämnden i juni. Frågan är kopplad till byggandet av Kvevlax lärcenter.

För byggandet har det reserverats 8,8 miljoner men det behövs cirka fyra miljoner till. Den tilläggsfinansieringen ska det nya fullmäktige besluta om.

"Kan inte stänga skolor om ingen ny byggs"

Nu lyfts frågan: Kan bildningsnämnden gå in för att stänga byskolor före det nya fullmäktige sagt bu eller bä om tilläggsfinansieringen?

Tom Kecklund (SFP), medlem i bildningsnämnden ser rationellt på saken.

- Vi kan ju inte stänga skolor om vi inte bygger en ny skola. Om vi beslutar att stänga skolor så måste det vara på villkoret att nya fullmäktige beviljar tilläggsfinansiering, säger Kecklund.

Veikars skola i Korsholm.
Bildtext Veikars skola är en av de stängningshotade.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Intresserade ska höras

Den 29 maj ska bildningsnämnden höra föräldrar och andra intresserade om just skolstängningarna.

Är det inte lite väl sent?

- Vi har ju inte fattat något beslut i frågan, så på det sättet är det inte för sent. Snarare är det väl bra att det kommer strax före nämndens möte, säger Kecklund.

Nämnden rättar sig efter fullmäktiges beslut

Fullmäktige har beslutat att arbetet med lärcentret går vidare. Kommundirektör Rurik Ahlberg säger att man har ett klart beslut på att bygga en byggnad.

Men det som man ännu inte har är ett beslut om att stänga byskolorna. Och det faller på bildningsnämnden.

Har nämnden egentligen något annat val än att gå in för att stänga byskolorna?

- Om fullmäktiges beslut är att det ska byggas ett lärcenter i Kvevlax så ser jag inte att nämnden kan göra annat än rätta sig efter det, säger Tom Kecklund.

Säger du alltså att bildningsnämndens händer är bundna? Ni måste besluta att skolorna ska stängas?

- Det som fullmäktige beslutar om ger riktlinjer och ramar för bildningsnämndens verksamhet. Är beslutet i fullmäktige att det ska byggas ett lärcenter tror jag inte att bildningsnämnden kan ha en annan åsikt.

- Det gäller givetvis andra vägen också. Säger fullmäktige att det inte ska byggas ett lärcenter så kan inte vi gå in för att stänga byskolorna.

Så allt tyder på att ni bestämmer att skolorna stängs?

- Det vågar jag inte säga. Men vilket beslut som än fattas så måste det vara villkorat till det nya fullmäktiges beslut om tilläggsfinansiering. Om fullmäktige beviljar pengarna ser jag det som självklart att bildningsnämnden går in för skolstängningar.

Sammanfattat: Fullmäktige har sista ordet.

Tydligare beslut, tack!

För utomstående och säkerligen även för en del inblandade ter sig hela processen med Kvevlax lärcenter invecklad och otydlig.

Tom Kecklund önskar att det hade varit färre kockar.

- Jag tror att kommunen borde se över beslutsprocessen. Så tycker jag att besluten borde vara tydligare. Att man inte sätter in klämmar som kan tolkas olika.

Det som Kecklund hänvisar till är fullmäktiges kläm från 2015 när man fattade ett principbeslut om att gå in för en modell med lärcenter. Man lämnade dörren på glänt genom att skriva att beslutet inte ska tolkas så att kostnadseffektiva och välfungerande skolor stängs.

Efter det har debatten rasat. Invånare har på alla möjliga sätt försökt rädda byskolorna. Men nu ska det mycket till för att så ska ske.

- Bättre då att man tar ett klart beslut som alla sen får rätta sig efter. Oberoende vad man tycker om beslutet, säger Kecklund.

Säger en sak, gör något annat?

En av de mest synliga förkämparna för byskolornas bevarande är Fredrik Lång i Veikars. Han har bland annat försökt få till stånd en folkomröstning i frågan och han har också väckt frågan om Älvbyarna borde lämna Korsholm och slås ihop med Vasa.

I en kort insändare i Vasabladet tisdag 23.5, frågar han sig om kommundirektör Rurik Ahlberg och styrelsens ordförande Michael Luther (SFP) ljugit för förvaltningsdomstolen.

Det var Lång som lämnade in ett besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Han anser att investeringsbeslutet för Kvevlax lärcenter tillkommit i oriktig ordning.

I insändaren hänvisar han till att Ahlberg och Luther skriver att fullmäktiges reservering av anslag för lärcentret inte kan tolkas som ett direkt förverkligande av principen om lärcenter eller indragningar av skolor i Kvevlaxområdet.

Men under fullmäktigemötet 4.5 ska Ahlberg ha sagt att man har ett klart beslut på att bygga en byggnad.

- Så är det. Vi har ett beslut på att bygga en byggnad men vi har ännu inget beslut på att stänga skolor. Vi befinner oss mitt i processen. Det här står inte i strid med kommunens svar till förvaltningsdomstolen, säger Ahlberg.

Kommundirektör Rurik Ahlberg
Bildtext Rurik Ahlberg.
Bild: Yle/Sarah Karjalainen

När han säger att man har beslut på att bygga en byggnad syftar han på att kommunen reserverat pengar för bygget, 8,8 miljoner euro.

"Lite krångligt"

Om bildningsnämnden går in för att stänga skolor, har ni då "förverkligat principen om lärcenter"?

- Nå det hela är lite krångligt eftersom det som vi budgeterat inte kommer att räcka till. Därför måste det nya fullmäktige ta ställning till tilläggsfinansiering. Om det då går så att det blir motstridiga beslut i bildningsnämnden och fullmäktige så måste vi ta oss en funderare, säger Ahlberg.

Men något uttryckligt beslut om byggstart finns inte ännu. De kommande veckorna är avgörande för hela projektet, säger Ahlberg.

Smidigare om allt legat på fullmäktige

Ser då Ahlberg att hela processen varit onödigt invecklad?

Ja, och orsaken är att beslutanderätten om skolstängningar delegerats till bildningsnämnden. I just det här fallet skulle det ha varit smidigare att allt legat på fullmäktiges bord.

- Man skulle då i samband med att man beviljade medel också kunnat besluta om att förverkliga Kvevlax lärcenter.

Men det här fallet är ett specialfall, enligt Ahlberg. I så gott som alla andra fall är det vettigt att nämnden beslutar om när man öppnar och stänger daghem och skolor.

- Men i ett så här stort fall blir det onödigt komplicerat. Det är en delorsak till att vi är där vi är idag, säger Ahlberg.

Diskussion om artikeln