Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Snabblån en ond cirkel för många

Från 2017
En ung flicka sitter på marken med benen i kors och en mobiltelefon i handen.
Bildtext "Behöver du pengar? Ta ett snabblån, du har pengarna på kontot inom fem minuter!". Många faller i denna fälla och får sedan stora problem med att betala tillbaka sina skulder, bland annat på grund av de ofta skyhöga räntorna.
Bild: CC0/Tofros.com

Eftersom vi idag inte behöver ha pengar på kontot för att konsumera blir pengar något allt för abstrakt, vilket gör att många får stora skuldproblem. Skriv gärna in och berätta om du själv har hamnat i eknomisk knipa på grund av snabblån.

Idag tar färre än tidigare snabblån, men å andra sidan har storleken på summorna ökat. Det betyder att människor överlag blir mera skuldsatta idag än för några år sedan.

Det är främst 25-34-åringar som har skuldproblem på grund av snabblån, och det är oftare män än kvinnor som drabbas.

Mia-Maja Wägar är ekonomirådgivare på Marthaförbundet och säger att betalandet blivit så enkelt idag att man lätt skjuter allt på framtiden. Sedan sitter man där med en massa obetalda räkningar som man inte klarar av.

Man förstår inte längre värdet på pengar.

Förr kunde man helt enkelt inte shoppa om man inte hade pengar, men idag behöver man inte ha kapital för att få ett snabblån.

- Det har gjorts för lätt. Man förstår inte längre värdet på pengar. Vi har stora utmaningar här. I Finland borde vi satsa betydligt mer på ekonomifostran än vad det görs idag, säger Wägar.

Hon menar att vi borde lära våra barn att lånade pengar innebär ett ansvar.

- Som 18-åring får vi ingå avtal, men har en 18-åring tillräckligt med kunskap för att ingå avtal och ta ett eget ekonomiskt ansvar med allt vad det innebär?

mia-maja wägar
Bildtext Mia-Maja Wägar efterlyser mera ekonomifostran. Grunderna för hur vi lär oss hantera pengar läggs redan i barndomen, därför vore det viktigt att stöda hemmen så att framtida generationer lär sig hantera pengar på bästa sätt.
Bild: Marthaförbundet

Aldrig problemfritt

Finns det några fördelar med snabblån då?

Wägar säger att alla lån och krediter ju är problematiska ifall man inte har kontroll över dem. Då man lånar pengar måste man ha tänkt igenom det hela noggrant och användningsändamålet måste vara klart.

Och så måste man ju givetvis räkna ut att man har möjlighet att betala tillbaka lånet.

Också i de situationer då inkomsterna sjunker eller man hamnar i en oväntad situation att betalningsförmågan försämras så måste man alltid ha en plan B då man tar lån, och gärna också en plan C om hur man skall betala tillbaka summan.

- Vad gäller snabblån så tilltalar de ju ofta personer som redan befinner sig i en ekonomiskt svår situation. Det tycker jag är det främsta problemet.

Wägar menar att problemen ofta har börjat redan innan man tar lån. Man märker att man inte klarar av sina utgifter och så hamnar man i en situation där man börjar betala av med snabblån.

- Sedan hamnar man i en ond cirkel där man betalar bort snabblån med snabblån.

betalning, pengar, faktura
Bildtext Många som tar snabblån har redan innan haft svårt med sin ekonomi, och tar ett snabblån för att täcka för gamla skulder.
Bild: Yle/Anssi Leppänen

Tydliga siffror

Siffror visar att 31,7 procent av alla summor som går till utmätning i Finland idag är orsakade av ett obetalt snabblån eller konsumtionskredit.

Ungefär 55 procent av de som tagit ett snabblån har gjort det fler än en gång, vilket man kan tolka som att de tar nya snabblån för att betala bort sina gamla.

Vad är det då som folk vill köpa när de tar sina snabblån?

- De summor som folk tar lån på rör sig ofta kring 400-500 euro. Då tar man ofta lån för att betala bort gamla skulder eller balansera sin ekonomi.

Då man hamnat i en sådan situation så är det inte ovanligt att ens inkomster har sjunkit eller blivit oregelbundna, eller så har man helt och hållet tappat kontrollen över sin konsumtion.

De räntorna som snabblånen för med sig är ett stort problem. Många av de som tar snabblån förstår inte i början att detta är ett mycket dyrt sätt att låna pengar på.

Överoptimistiskt tänkande

Med lagstiftning har man ändå försökt få kontroll över snabblånen. År 2013 justerades räntorna på snabblånen så att alla lån under 2000 euro fick ett räntetak.

Men de lån som överstiger 2000 euro har inget räntetak, så det kan handla om räntor som börjar med tre- eller fyrsiffriga tal.

Förstår då människor vad de här höga räntorna innebär, eller tänker man bara att det där betalar jag ju bort nästa månad?

- Det är väl just det som är en del av problemet, att man tänker ganska överoptimistiskt på sin egen framtida ekonomi, man tänker att det nog fixar sig på något sätt.

Hur har vår konsumtion ändrat sedan snabblånen gjort sitt inträde på marknaden?

- Ekonomin är så komplex nu för tiden. Idag använder vi så lite kontanter så det är lätt att skjuta upp betalningar, man inser inte att det här måste faktiskt betalas tillbaka.

Vid köptillfället behöver vi med andra ord inte reflektera över det att det försvinner pengar från vårt konto eller att vi handlar med lånade pengar, och det gör att vi shoppar mera och lättare.

En hög med mynt ovanpå en räkning på 118 euro.
Bildtext Idag behöver vi inte ha pengar rent fysiskt för att konsumera, vilket har lett till att folk inte reflekterar lika mycket över sitt konsumtionsbeteende.
Bild: Ismo Pekkarinen

Mera ekonomiuppfostran!

Wägar säger att hemmen borde stödas mera i ekonomiuppfostran, och att samarbetet mellan skolan och hemmen borde bli bättre.

Hon efterlyser att vi skulle diskutera mera om pengar, om inte annat så för att framtida generationer skulle bli bättre på att hantera pengar.

- Penninghanteringens grunder läggs när man är barn, man får en modell hemifrån. Därför är det så himla viktigt att vi poängterar det här med ekonomifostran redan från barnsben.

Wägar säger att till en god ekonomisk uppfostran hör till exempel att man lär sig att börja spara så tidigt i livet som möjligt. Och det behöver inte handla om några stora summor.

På det viset bygger man upp en buffert så att man inte behöver ta några dyra snabblån eller andra krediter, man tar istället från sitt eget sparkonto då när det verkligen behövs.

- Att sträva efter ett positivt sparbeteende tidigt i livet. Det tycker jag är viktigt och det vill jag arbeta för.

Formuläret är inte längre tillgängligt.

En del av berättelserna kommer att publiceras på svenska.yle.fi i redigerad form.