Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tvåspråkiga har annorlunda hjärnstruktur - kan kanske underlätta vardagen hela livet

Från 2017
Uppdaterad 30.05.2017 10:27.
Grafik som visar en hjärna, med de två hjärnhalvorna åtskilda.
Bild: Mostphotos

Att i tidig ålder lära sig ett andra språk påverkar hjärnans struktur på ett mer omfattande sätt än om man lär sig det först senare. Det visar hjärnforskning vid Helsingfors universitet.

- Om du har lärt dig ett andra språk före fem års ålder så uppfattar du troligen tydligare det som sägs, även om ljudmiljön skulle vara stökig med mycket bakgrundsljud, säger doktorand Sini Hämäläinen vid Helsingfors universitets enhet för kognitiv hjärnforskning.

Det här jämfört med om du skulle ha lärt dig ett andra språk först i skolåldern.

Hämäläinens bedömning bygger på en färsk studie hon var med om att göra, som publicerades i tidskriften Neuroimage den här månaden.

Sini Hämäläinen och Aleksi Sihvonen
Bildtext Läkaren Aleksi Sihvonen stimulerar forskaren Sini Hämäläinens hjärna, för att visa hur magnetisk stimulering av hjärnan fungerar.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Strukturella förändringar

Studien visade att tidigt tvåspråkiga har en sådan hjärnstruktur att de kan använda både den högra och vänstra hjärnhalvan för att processera språk. Vanligen använder man alltså endast den vänstra om man har lärt sig ett andra språk senare.

Dessutom skapas fler kopplingar för informationstransport i den vita hjärnsubstansen djupt inne i hjärnan, mellan hjärnområden som förknippas med språkkunskap.

- Hjärnan är mycket formbar i ung ålder och om den utsätts för mer än ett språk så bygger den upp mer kopplingar för att bli bättre på att urskilja olika språkljud, säger hon.

Sini Hämäläinen
Bildtext Sini Hämäläinen
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Att tidigt tvåspråkiga processerar språk mer utspritt i hjärnan kan också vara en fördel om de skulle råka ut för en hjärnskada.

- Då kan andra delar av hjärnan så småningom överta de språkliga processer som inte längre fungerar, säger Hämäläinen.

Det hon inte är lika säker på är om tvåspråkiga också uppfattar språk snabbare och hittar ord snabbare.

Hon säger att det däremot är troligt att tvåspråkiga lättare kan lära sig fler språk.

- Om hjärnan redan har lärt sig att urskilja två språk så är det troligen inte så påfrestande för den att lära sig ett tredje.

Magnetisk stimulering av hjärnan.
Bildtext Magnetisk stimulering i Helsingfors universitets lokaler.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Forskarna kommer härnäst att försöka få säkrare bevis på vad de strukturella skillnaderna i hjärnan mellan tidigt tvåspråkiga och andra grupper faktiskt innebär i praktiken.

- Vi ska ta fram konkreta uppgifter som kan testa det här. Till exempel kunde man be försökspersoner att uppfatta små språkliga nyanser, eller att snabbt beskriva ett visst antal bilder, säger Sini Hämäläinen.

Diskussion om artikeln