Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg vill forsätta använda Bromarfhemmets pengar

Från 2017
Fasaden på framsidan av Bromarfhemmet, sett från landsvägen. äldreboendet i Bromarv.
Bildtext Bromarfhemmets sista klienterna flyttade ut under våren.
Bild: Yle/ Tiina Grönroos

Raseborgs stad vill fortsätta dra nytta av det testamente som i tiderna skrevs till Bromarfhemmet och dess boende. Det här trots att Bromarfhemmet inte längre finns kvar. Istället vill man använda pengarna för verksamhet i bland annat Tenala.

- Som bäst utreder vi vilka möjligheter som finns för att fondpengarna ska kunna fortsätta användas även om själva Bromarfhemmet har stängt, säger Thomas Karlsson som är stadskamrer i Raseborg.

Fonden förvaltas i USA

Fonden är skapad av före detta Bromarvbon Axel Dahlström som emigrerade till Amerika. Han testamenterade sin egendom till Bromarfhemmet. Fondens kapital rör sig kring drygt en halv miljon dollar, säger Karlsson.

- Avkastningen varierar från år till år, men ifjol delade kommittén som förvaltar den här fonden ut ungefär 12 000 euro.

Byst i brons, föreställer ett huvud på Axel A Dahlström som har testamenterat sin förmögenhet till Bromarfhemmet.
Bildtext Axel A. Dahlströms mor fick bra vård på Bromarfhemmet. Därför testamenterade han sin förmögenhet till dess verksamhet.
Bild: Yle/ Tiina Grönroos

Förvaltaren för Axel Dahlströms fond finns i USA, men det är en lokal kommitté som beslutar hur pengarna ska delas ut. Kommittén har hittills haft en lokal förankring till Bromarv. Karlsson vill minnas att även testamentet förutsätter att det finns en kommitté. Den är också ett kommunalt förtroendeorgan som ska tillsättas på nytt i juni i samband med att alla nämnder och kommittéer tillsätts.

Hoppas på fortsatt finansiering

Det är ändå på tjänstemannanivå som kontakten med fondförvaltaren och finansieringen nu sker. I ett brev har man förklarat den nuvarande situationen för förvaltaren i USA.

- Vi har sagt som saken är att verksamheten är förflyttad till ett ställe i närheten och belyst dagens situation. Vi har hövligt framfört våra förhoppningar att finansieringen ska fortsätta trots förändringarna, säger Karlsson.

De flesta äldre finns i Tenala

Testamentatorns krav ska uppfyllas bland annat genom att fondmedlen används i Tenala servicehem.

- De flesta äldre som är från Bromarv är numera i Tenala. Ett alternativ är att fondmedlen kanaliseras till verksamheten där. Sedan har vi fortsättningsvis öppenvård i Bromarvområdet och det är ett annat möjligt alternativ.

Hur medlen ska fördelas diskuteras internt inom staden och kommittén på ett sätt som bäst följer den vilja som Dahlström i tiderna haft, säger Karlsson.

Är det ett sätt att säkra att pengarna fortsätter komma till Raseborg?

-Det är precis vad det är. Det är ju det vi vill göra. Samtidigt är det viktigt att vi spelar med öppna kort och berättar för den som bestämmer om fonden hur förhållandena har ändrat. Man ska komma ihåg att det här testamentet är skrivet 1958-59 så tiderna har förändrats en del sen dess.

Inkludera Bromarv i namnet

Det har även diskuterats möjligheten att byta ut namnet på Tenala servicehem till Tenala-Bromarv servicehem.

-Det kunde vara till nytta då förvaltaren tar ställning till det fortsatta stödet för fondpengarna, säger Karlsson.

Tror du att en Bromarvbo är okej med att dela med sig av en Bromarvbos pengar till också andra?

-Det hoppas jag verkligen, vi lever ändå i Raseborg. Alternativet är väl kanske att man helt och hållet blir utan den här tilldelningen och det skulle inte vara något positivt, säger han.

Fasaden på baksidan av Bromarfhemmet. äldreboendet i Bromarv.
Bildtext Bromarfhemmet är till salu.
Bild: Yle/ Tiina Grönroos

Karlsson ser det inte något problem med att Bromarfhemmet har stängt, men att pengarna fortsättningsvis kommer till Raseborg.

- Det är ju en hel del pengar men i det stora hela är det inte så betydelsefulla summor som det är frågan om så att det skulle ha betydelse för hela regionens social- och hälsovårdsbudget.

Klarspråk i testamentet

I fjol höstas gjordes en intervju med tidigare kommittémedlemmen Berndt Rehnberg. Han har en översatt kopia på testamentet och sade då att finansieringen avslutas då Bromarfhemmet slutar fungera i kommunal regi.

- Ett annat alternativ är att flytta pengarna till ett hem för föräldralösa barn i Bromarv och ett sådant barnhem finns inte här, sade Rehnberg då.

Rehnberg tillade ändå då att man kanske kunde underhandla om andra lösningar med förvaltarna.

Intervju: Tiina Grönroos

Diskussion om artikeln