Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpes föregångare då det gäller jämställdhet

Från 2017
Uppdaterad 26.05.2017 07:34.
Tre män går längs med huvudgatan i Närpes.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Många kan ta modell av Närpes då det gäller jämställdhetsfrågor inom kommunen. Det anser Ann-Sofi Backgren, ordförande för Österbottens förbunds jämställdhetsgrupp.

- Närpes har gjort ett jättefint arbete. De har haft en grupp som har jobbat fram jämställdhetsplanen och den kan mycket väl vara modell för många andra kommuner.

- Deras arbete har påvisat att man har tagit saken på allvar och att man jobbat fram ett mycket seriöst program och det finns en bra förankring i hela kommunen, konstaterar Backgren.

I Närpes tog man i bruk en ny jämställdhetsplan 2016, som uppgjorts enligt den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen och som även inkluderar likabehandling.

- Nu just tycker jag vi har det ganska bra ställt i och med att vi har godkänt den nya jämställdhetsplanen och skrivit under den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män, säger Marianne Nyqvist-Mannsén, kommunpolitiker för SFP och ordförande för den arbetsgrupp som arbetat fram jämställdhetsplanen.

- Vi har jobbat hårt de två senaste åren, men det som är vår utmaning nu är att verkställa det här och det håller vi på med också.

Den europeiska deklarationen om jämställdhet

Jämställdhetstänket måste förankras

I Närpes stads jämställdhetsplan står det bland annat att staden ska sträva till att alla behandlas lika och att chefer på alla nivåer inom stadens förvaltning ska aktivt arbeta för att främja jämställdheten och att jämställdhetstänkandet ska bli en naturlig del av allt beslutsfattande.

- Det här tänket måste vi få förankrat. Vi ska diskutera det och försöka upplysa varandra om vad det är som är haken här. Många av oss är ganska inrutade och tänker ganska stereotypiskt och ser inte de här sakerna från olika synpunkter och det handlar ju inte bara om jämställdhet mellan kvinnor och män utan också jämlikhet i allra högsta grad mellan individer, säger Mannsén.

Marianne Nyqvist-Mannsén sitter vid ett bord med en blomkruka på.
Bildtext Marianne Nyqvist-Mannsén.
Bild: Yle/Juho Karlsson

En viktig del av jämställdhetsarbetet är uppföljningen och det är något som arbetsgruppen i Närpes funderade på då de förberedde planen.

- Det är en mycket viktig del av det hela. Vi förväntar oss att de olika sektorerna av verksamhetsområdena plockar ut vissa åtgärder som de vill förverkliga under ett år och skriver in det i verksamhetsplanen och redovisar för det i verksamhetsberättelsen och till vissa delar har vi lyckats med det, men det är en pågående process och olika sektorer väljer att sätta betoningen på olika saker under ett år.

- Det skulle vara väldigt meningsfullt att göra en djupare utvärdering när den har varit i kraft ett par år. Hur har vi lyckats, vad borde vi göra bättre och vad har vi redan gjort som vi kan ta bort ur planen och kanske sätta in något nytt.

Finns alltid rum för förbättring

Överlag ligger jämställdhetsarbetet i Österbotten på en ganska bra nivå. Landskapet är det enda i Finland tillsammans med Nyland som skrivit under den europeiska deklarationen om jämställdhet, men det finns rum för förbättring.

- I vissa kommuner tycker jag man har gått väldigt positivt framåt, men i vissa andra kommuner tycker jag tyvärr att det gått bakåt, säger Backgren.

Ann-Sofi Backgren.
Bildtext Ann-Sofi Backgren.
Bild: Yle/Roger Källman

Också inom politiken syns en viss obalans i jämställdheten från ort till ort. I Karleby var endast 21 procent av de invalda i fullmäktige kvinnor och man hade svårt att få ihop en jämställd stadsstyrelse med minst 40 procent kvinnor. I Vasa och Korsnäs är däremot över hälften av de nya fullmäktigeledamöterna kvinnor.

Av kommunerna i Österbotten är det endast Larsmo som har sagt nej till den europeiska deklarationen om jämställdhet, medan Vörå, Kronoby och Kaskö inte tagit ställning i frågan. I Korsholm pågår processen att skriva under deklarationen.

Även Malax sade till en början nej till deklarationen, men nu är kommunen en av åtta svenskspråkiga Österbottniska kommuner som skrivit under deklarationen.

Inom jämställdhetsgruppen hoppas man på att alla kommuner i Österbotten ska skriva under.

- Det är vår målsättning och på det sättet kunde vi verkligen utmärka oss. På nationell nivå så försöker man ju framhålla att Finland är ett föregångsland också då det gäller jämställdhetsfrågor, men det ska också synas. Det ska inte bara talas om i vackra festtal utan det ska också synas konkret från ord till handling, konstaterar Backgren.