Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Hemvårdare bekräftar kritik: Äldre i dåligt skick kan få vänta månader på en vårdplats

Från 2017
Uppdaterad 26.05.2017 05:45.
Yngre hand på två rynkiga, äldre händer på bordet.
Bildtext Det kan ta flera månader att hitta vårdplats åt en äldre som inte orkar bo hemma.
Bild: Mostphotos/Erwin Wodicka - BilderBox.com

Hemvårdaren Linda Nwaogo cyklar runt hos sina äldre klienter på Drumsö i Helsingfors. Hon håller med revisionsverkets kritik av äldreomsorgen i huvudstaden. Äldre i alltför dåligt skick vårdas hemma då det är svårt att hitta en vårdplats i dagens läge.

- Om vi besöker en klient tre gånger om dagen närmare en timme per gång kan man fråga sig om det är vettigt och kostnadseffektivt, säger hon. De mest krävande hemvårdsklienterna ligger i sängen mellan våra besök.

Linda Nwaogo är hemvårdare i Helsingfors.
Bildtext Linda har arbetat inom hemvården i fyra år.
Bild: Yle/Anna Savonius

På Drumsö är problemet med äldre i dåligt skick inte så stort men i andra delar av Helsingfors är läget värre.

- Vi märker nog av problemet när någon av våra klienter blir sämre. De måste vänta länge på plats.

Nwaogo berättar att hemvården snabbt kallar på ambulans om det visar sig att klienten inte klarar sig hemma, trots att hemvården kommer på besök tre gånger per dag.

- Det är det enda sättet att få hjälp snabbt, säger hon. Då får klienterna vara på sjukhus tills de kan få annan vård eller tills deras tillstånd blir bättre.

Hembesök tre gånger om dagen, 45 min åt gången

Utvärderingen av äldre för att de ska få en vårdplats kan ta flera månader - och ändå är det inte sagt att den leder till att hen faktiskt får en plats.

- Trots att beskedet om en plats kommer, kan våra klienter få vänta ytterligare tre månader innan de får ta emot den, säger hemvårdare Linda Nwaogo.

De äldre som är i sämsta skick behöver tre besök om dagen, 45 minuter åt gången.

Klienterna skulle betala mindre för långtidsvård

- Det här blir jättedyrt för alla parter, säger hon vidare. Betalningen beror på pensionens storlek och hur lång tid hemvårdaren är på plats. 45 minuter tre gånger per dag blir dyrt.

Linda Nwaogo säger att det de facto skulle bli billigare med långtidsvård för de mest tidskrävande klienterna.

- Det är svårt att hitta långtidsvård för dem efter att många åldringshem har stängt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med platser.

Mat och medicin är viktigt för oss.

― hemvårdare Linda Nwaogo.

Fler bäddavdelningar behövs

Linda Nwaogo säger att samhället planerar för äldre som är i bättre skick i dag.

- Det finns servicehus - men vi skulle behöva fler bäddavdelningar, förklarar hon. Plus fler avdelningar för minnessjuka.

De sämre åldringarna sköts nu hemma i stället med allt vad det innebär.

De äldre som mår sämst har säkerhetsanordningar såsom säkerhetstelefon och alarm vid dörren ifall klienten har minnesstörningar.

- Många av våra kunder behöver hjälp ur sängen och i sängen morgon och kväll. Mediciner och mat, konkret handlar det ofta om insulin och ögondroppar. Morgontvätt och kvällstvätt, listar Linda Nwaogo vidare.

Jag skulle så gärna vilja ha mer tid hos mina klienter.

― hemvårdare Linda Nwaogo.

I praktiken märks de äldres allt sämre kondition i hemmet med att tiden tillsammans med dem minskar. Hemvården sköter bara det nödvändigaste.

- Jag gillar till exempel att fläta hår och det uppskattas av många. Det är guldkanten jag inte alltid hinner ge dem, förklarar hon.

Flätor i närbild.
Bildtext Linda gillar att fläta flätor åt sina äldre klienter.
Bild: Yle
Gammal person skriver.
Bildtext Det finns många sätt att märka hur äldre blir sämre.
Bild: Mostphotos

Tiden är viktig också med tanke på chansen att observera hur de äldre faktiskt mår.

- Mina besök varierar mellan 10 minuter och en timme.

De äldres ensamhet märks så tydligt i hemvårdarens arbete.

- De är ensamma när vi kommer och de blir ensamma när vi går. Det känns trist.

- Fina stunder är så enkla, fortsätter hon. Att sätta sig ner och prata tio minuter kan utgöra dagens höjdpunkt. Det gäller att komma ihåg det. Fast sådana stunder har jag inte haft möjlighet till på sistone.

Hon säger att det fanns mera tid förr. Då kunde hemvårdaren ha ett inprickat besök på eftermiddagen.

- Då kunde jag ta matpaus tillsammans med klienten. Roliga stunder, minns hon.

Mobilen central för check-in och check-ut.

― hemvårdare Linda Nwaogo.

Nwaogo har arbetat som hemvårdare i fyra års tid. Hon bytte ut jobbet i långvården till det mera rörliga och självständiga hemvårdarjobbet.

Sommartid rör hon sig med cykel, allt som behövs finns i en ryggsäck, mobilen som hon checkar in och ut med hos patienterna finns i framfickan.

Ny teknik har gjort snabb uppdatering om klienternas tillstånd snabbare och smidigare.

- Mobilen har minskat på datoranvändningen på kontoret. Den har underlättat vårt jobb och allt går snabbare.

Hemvårdaren har ändå en hel del pappersarbete, fortfarande. Man gör olika tester med äldre för att se hur de mår. Resultaten knappras sedan in på dator.

En äldre person vid flodstranden tillsammans med en yngre person.
Bildtext Tid är bristvara för närvårdaren.
Bild: Mostphotos
Äldre dam sköter om en pelargon.
Bildtext Små saker i vardagen är viktiga.
Bild: Mostphotos

- Ifall någon av oss hemvårdare är borta så blir de andras lista längre. Så är det bara. Vi ska hinna med åtta till tio klienter per dag.

- Om tidskriteriet skulle tas bort så skulle vi ha mera tid med var och en, summerar hon. Vi kunde gå ut, till butiken - ut!

Numera hänger all utevistelse och annat program för de äldre på frivilliga krafter.

Min nästa klient vill ha hjälp med att värma mat och duscha.

― hemvårdare Linda Nwaogo.

En timme har vi suttit på en parkbänk på Drumsö och pratat om Linda Nwaogos arbete i hemvården. Nästa klient kallar, en dam som behöver hjälp med att värma mat och duscha.

- Jag kollar också att hon har satt fram eller tagit sina mediciner.

Drumsödamen ifråga brukar se på tv eller läsa böcker på soffan, hennes knän är i dåligt skick. Hon är 79 år. Hemvårdarna besöker henne en gång dagligen, också på veckosluten.

När Linda kommer ut efter besöket säger hon att allt stod väl till.

- Hon hade själv satt fram medicinerna. Hon hade också värmt lunchen färdigt. Det var bara för mig att hjälpa henne i duschen.

Man måste vilja träffa folk - i ur och skur.

― hemvårdare Linda Nwaogo.

När Linda Nwaogo började vid sitt första jobb fick hon frågan varför hon söker jobbet.

- Jag förstod hur viktigt det var att faktiskt vilja gå hem till folk i ur och skur, i alla väder. De äldre behöver hjälp och den är delvis på mitt ansvar.

Hemvårdare Linda Nwaogo med sin cykel.
Bildtext Det gäller att dra ut i ur och skur som hemvårdare.
Bild: Yle/Anna Savonius

Hon gillar att röra på sig och vara ute.

- I hemvården kommer min kunskap som närvårdare verkligen fram.
Jag jobbar ensam, fast vi är en del av ett team. Jag gillar självständigheten, till exempel att välja i vilken ordning jag besöker klienterna.

- Lönen är vad den är, man gör inte det här jobbet för lönens skull.

Vissa sover längre, andra är morgonpigga. Viktigt att beakta önskemål.

― hemvårdare Linda Nwaogo.

Linda Nwaogo säger att hon själv önskar sig en hemvårdare med tid, den dag hon själv blir gammal.

- Jag hoppas också hemvårdaren kunde komma en tid som passar mig, fortsätter hon. Vissa vill sova längre, andra är morgonpigga. Det är viktigt att egna önskemål beaktas.

Det måste gå snabbare att utvärdera vårdbehovet.

― Revisionsnämnden i Helsingfors.

Bakgrunden till intervjun om hemvården i Helsingfors finns i att revisionsnämnden nyligen kom ut med stark kritik mot vården. De äldre vårdas hemma alltför länge, eftersom det inte finns tillräckligt med vårdplatser till buds.

- Det tar alltför länge att evaluera 24/7 vårdbehovet för äldre, särskilt då deras tillstånd försämras snabbt, fastslår nämnden.

Viceordförande i nämnden, Pentti Arajärvi(SDP), säger att det är orimligt att de äldre inte alls kan komma ut, trots att de får hemvård flera gånger om dagen.

Det är också svårt att få plats på servicehus och kösystemet fungerar trögt med tanke på klienternas höga ålder.

Revisionsnämnden påminner social- och hälsovårdsverket om att trygga tillgången till serviceboende i staden. Det finns många privata vårdproducenter att tillgå i huvudstaden.

- Man får vad som helst för pengar, säger Arajärvi vidare. Däremot får ojämlikheten i tillgången till vårdtjänster för äldre inte öka, påminner han.

Revisionsnämnden i Helsingfors har granskat hemvården under 2016. Stadsfullmäktige kommer att behandla nämndens rapport i slutet av juni.

Linda Nwaogo är närvårdare i hemvården på Drumsö i Helsingfors. Hon tycker att det går rätt så bra men många av hennes kolleger i andra kommuner har det mycket stressigt.

Slutkörda vårdare inom hemvården

Vårdare inom hemvården är slutkörda i många kommuner.

Diskussion om artikeln