Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg valde bort Kaippari

Från 2017
En del ungdomar jobbar med textiler vid ungdomsverkstaden i Borgå
Bild: Yle/Carmela Walder

Raseborgs stad köper rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa av två föreningar. Kaippari var så pass mycket dyrare att staden valde bort den föreningens tjänster.

Upphandlingsdirektionen i Raseborg beslöt att välja Emmaus-Westervik och Ratatupa från Karis. Emmaus pris är 25 euro per klient och dag och Ratatupas pris är 16 euro och 30 cent per klient och dag.

Kaipparis pris skulle ha varit 61 euro och 70 cent per klient och dag.

Avtalen pågår till den 31 december 2018 med möjlighet till option på ett år. De inleddes i maj.

Grundtrygghetsnämnden i Raseborg beslöt att kundens självbestämmanderätt måste beaktas vid valet av serviceleverantör. Det betyder att man ska se på priset, kontinuiteten i servicen, var servicen produceras och kundens eget val av leverantör.

Diskussion om artikeln