Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den nya alkohollagen i 5 punkter – därför är det så svårt att enas om spriten

Från 2017
Uppdaterad 27.05.2017 16:27.
Vitvin hälls upp i ett glas, en rad vitvinsflaskor i bakgrunden.
Bild: All over press/imago/Martin B

I samband med regeringsförhandlingarna kom Samlingspartiet, Centern och Sannfinländarna överens om att se över alkohollagstiftningen. Beredningen av reformen har ändå dragit ut på tiden. Frågan är om det ska bli något av reformen.

Vi sammanfattar de centrala målen med reformen samt argumenten för och emot dessa!

1. Mataffärerna får sälja starköl

Den mest påtagliga förändringen handlar om försäljningen av alkoholdrycker i detaljhandeln.

Enligt utkastet till ny alkohollag kommer den högsta tillåtna alkoholhalten för drycker som säljs i affärer och kiosker höjas från nuvarande 4,7 % till 5,5 %.

I praktiken öppnar en höjning av gränsen upp för försäljning av fyrans öl och starkare cider i matbutiken.

Lätta alkoholhaltiga drycker på butikshyllan i Tallinn.
Bildtext I framtiden kan fyrans öl vara en del av butikernas sortiment. Bilden är tagen i en affär i Tallinn.
Bild: Yle/Gustaf Antell

Förespråkarna
- Den ökar på dagligvaruhandelns volym med 200 miljoner euro
- Den skapar tillväxt och nya arbetsplatser
- Förbättrar konkurrenskraften för små affärer, bidrar till att bevara tjänster på mindre orter
- Minskar på privatimporten av alkoholprodukter

Motståndarna
- Ökar på den totala konsumtionen av alkohol
- Bidrar till sjukdomar och försämrad arbetsförmåga, ökar på dödligheten
- Ökar på alkoholkonsumtionen bland unga
- Gynnar utländska bryggerier på inhemska producenters bekostnad
- Gynnar stora bryggerier på småbryggeriernas bekostnad

2. Alkoläsk får säljas fritt

I dagens läge får blanddrycker – alkoläsk - endast säljas i Alko. Begränsningen gäller även drycker som har en alkoholprocent som underskrider 4,7.

I framtiden får spritblandningar av olika slag säljas i butiker och kiosker, ifall dryckernas volymprocent underskrider 5,5.

Enligt den nuvarande lagstiftningen får mataffärer endast sälja alkoholprodukter som är tillverkade med hjälp av jäsning: öl, cider eller lätta viner.

bild föreställande blanddrycker
Bildtext Hör blanddryckerna hemma i matbutiken?
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Förespråkarna
- Handeln har möjlighet att tillmötesgå kundernas förväntningar
- Blanddryckerna skiljer sig inte märkbart från drycker som tillverkats via jäsning
- Den nuvarande lagstiftningen snedvrider konkurrensen
- Ålderskontrollerna vid kassan ser till att unga inte får tag på blanddryckerna

Motståndarna
- Många blanddrycker innehåller stora mängder socker
- Den ökande konkurrensen sänker på blanddryckernas priser med påföljden att tillgängligheten ökar
- Blanddryckerna kan bidra till att väcka intresset att dricka hos unga, alkoläsken kan till den delen jämföras med smaksatta tobaksprodukter
- Ungas förmåga att kontrollera sitt drickande är dålig, därför är de lemonadliknande blanddryckerna en risk

3. Flexibla utskänkningstillstånd och längre öppettider för krogarna

I dagens läge måste serveringen av alkoholdrycker avslutas kl. 01:30. Tillstånd att servera längre kan beviljas på särskilda grunder.

I framtiden får krogarna servera alkohol till klockan 04:00, om en anmälan om detta gjorts i förväg. Kunderna får fortsätta avnjuta redan inhandlade drycker till klockan 05:00.

Vidare slopas indelningen i olika serveringstillstånd (A, B, och C-rättigheter). Framöver omfattar serveringstillståndet alla alkoholdrycker.

Krogarna får möjlighet att ägna sig åt så kallad happy hour-marknadsföring. I dagens läge får krogarna inte erbjuda mängdrabatter under vissa tider på av dygnet.

Bardisk med ölkranar.
Bildtext Längre öppettider - ett hot eller en möjlighet?
Bild: Yle/Patrick Stenbacka

Förespråkarna
- Näringsidkarna gynnas av mindre reglering och byråkrati
- Kundernas valmöjligheter ökar då utbudet på tjänster blir större
- Happy hour-marknadsföring möjliggör en dynamisk prissättning, där priset anpassas enligt efterfrågan

Motståndarna
- Senare öppettider ökar på ordningsproblemen i närheten av restaurangerna
- Myndigheternas arbetsbörda ökar om öppettiderna förlängs
- Mängdrabatter och happy hour-priser ökar på alkoholkonsumtionen och sporrar till snabbt drickande

4. Småbryggerier får sälja sina produkter direkt till kunden

Enligt den nya alkohollagen får så kallat hanterverksöl säljas ut direkt av tillverkaren. Med hantverksöl avses alkoholprodukter som framställs av malt och som innehåller högst 12 % alkohol.

Bryggerierna får också sälja andra alkoholprodukter vars volymprocent underskrider 5,5.

Rätten till direktförsäljning gäller bryggerier som tillverkar högst 500 000 liter öl per år. Kravet syftar till att säkerställa att öltillverkare från andra EU-länder inte diskrimineras.

Gårdsviner och sahti får säljas direkt från tillverkningsstället, precis som tidigare.

Ett glas med halvjäst öl.
Bildtext Den nya lagen ska förbättra småbryggeriernas förutsättningar.
Bild: Yle/Roger Källman

Förespråkarna
- Ökar på mångfalden inom bryggeribranschen
- Förbättrar småbryggeriernas lönsamhet och konkurrensmöjligheter
- En positiv förändring med tanke på mat- och dryckeskulturen, samt turismen

Motståndarna
- Inverkningen på alkoholkonsumtionen är liten
- Förändringen kan undergräva motiveringarna för Alkos monopol
- Gränsen på 12 % kan vara problematisk med tanke på ungas alkoholkonsumtion

5. Krogar får ägna sig åt detaljhandel av alkohol

Den nya lagen skulle möjliggöra detaljhandel av alkohol på krogar. I dagens läge får kunden inte ta med sig drycker från serveringsstället.

För detaljhandeln på krogar gäller samma bestämmelser som för butiken: Alkoholhalten får vara högst 5,5 % och produkterna måste inhandlas mellan klockan 9 och 21.

En mojito i ett drinkglas.
Bildtext Hit men inte längre. Den nuvarande lagen tillåter inte detaljhandel av alkohol.
Bild: Picjumbo/Viktor Hanacek

Förespråkarna
- Ökar på krogarnas sortiment
- Förbättrar verksamhetsförutsättningarna för serveringsställena
- En smidigare detaljhandel ligger i konsumentens intresse

Motståndarna
- Konsumtionen av alkohol ökar
- Konflikter, exempelvis med berusade personer, kan uppstå om detaljhandel tillåts på krogar
- Det finns en risk för att vissa krogar till övervägande del börjar ägna sig åt detaljhandel

Källor: Social- och hälsovårdsministeriet; myndigheter, organisationer och näringsidkare som lämnat remissyttranden om den planerade lagstiftningen.