Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bättre läge för djurskyddet i Österbotten

Från 2017
Närbild av en mjökkos huvud
Bildtext En mjölkko.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Västkustens miljöenhet har fått en tillsynsveterinär till sist. Tjänsten har varit obesatt sedan 2012 på grund av brist på sökande.

I april tillträdde Miia Viitala som tillsynsveterinär vid Västkustens miljöenhet. Då hade tjänsten varit obesatt i fem år.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland slog ifjol fast att tjänsten inte får vara obesatt utan att en tillsynsveterinär måste anställas.

I oktober ifjol beslöt Västkustens tillsynsnämnd därför att man lediganslår tjänsten på nytt och två personer sökte då tjänsten.

Det behövs skilda tillsynsveterinärer eftersom de ordinarie veterinärerna annars lätt kan hamna i en jävssituation när det gäller djurskyddsfrågor.

Mycket att göra

Den nya tillsynsveterinären Miia Viitala har mycket jobb att ta itu med när det gäller djurskyddsärenden i sitt bevakningsområde, men hon säger att hon hoppas att det beror på att tjänsten varit obesatt.

Djurskyddsproblem kan vara av väldigt olika slag och gälla alla slags djur.

- Ett väldigt vanligt problem är att djuren inte har tillräckligt med hö och strö, säger Viitala.

Ansvarar för djurskyddet i sju kommuner

I tillsynsveterinärens arbetsuppgifter ingår att ansvara för djurskyddsövervakningen samt att förebygga och bekämpa djursjukdomar.

Tillsynsveterinären fungerar också som chef för samarbetsområdets veterinärer.

I västkustens miljöenhet ingår Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå.

Tillsynsveterinären är stationerad i Korsholm.

Diskussion om artikeln