Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Disponent i Sibbo gjorde sig skyldig till grov förskingring

Från 2017
Fasad till bostadshus
Bildtext Illustrerande arkivbild. Huset på bilden har inget med fallet att göra.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Helsingfors hovrätt har fastställt en tidigare dom från Östra Nylands tingsrätt. En disponent i Sibbo har förskingrat pengar av fem olika husbolag.

Hovrättens dom föll i slutet av förra veckan.

Disponenten förskingrade pengar av fem olika husbolag i Sibbo under ett och ett halv års tid. Den största enskilda förskingringen låg på över 50 000 euro. Sammanlagt handlade det om över 100 000 euro.

Både åklagaren och disponenten överklagade tingsrättens dom.

Åklagaren yrkade på att straffet skulle höjas, medan disponenten ville att straffet skulle sänkas. Disponenten själv ansåg bland annat att hen endast gjort sig skyldig till förskingring och inte grov förskingring.

Hovrätten konstaterar att det inte finns något skäl att ändra på tingsrättens dom och att straffet var rättvist. I tingsrätten dömdes disponenten till att betala skadestånd och motparternas rättegångskostnader.

Hovrätten anser, precis som tingsrätten, att handlingen i sin helhet var grov. Rätten har också beaktat disponentens särskilt ansvarsfulla ställning inom husbolagen.

I rätten har disponenten själv berättat att hen gjort misslyckade affärer och haft en akut pengabrist på grund av skulder. Enligt tingsrätten var det ändå inte en förmildrande omständighet.