Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands första stödcenter för offer för sexuellt våld öppnar i dag

Från 2017
Uppdaterad 29.05.2017 14:44.
Interiör från Kvinnokliniken i Helsingfors.

I dag, måndag öppnar Finlands första stödcenter för offer för sexuellt våld vid Kvinnokliniken i Helsingfors. Centret erbjuder all service för offret direkt under de första veckorna efter brottet.

Vid centret arbetar läkare, barnmorskor, psykologer, socialarbetare och sjukhuspräster.

Tröskeln för att söka sig till centret har gjorts möjligast låg. Offret kan självmant ta kontakt, eller i sällskap av en anhörig eller handledd av myndigheter. Tjänsterna vid centret är avgiftsfria.

Centret behandlar personer av alla kön: kvinnor, män och personer med annan könsidentitet. Tjänsterna erbjuds i första hand för 16 år fyllda. Yngre offer behandlas vid Barnkliniken i Helsingfors och barnjouren vid Jorvs sjukhus.

Det krävs ingen brottsanmälan för att få service vid centret, men offer för sexuellt våld uppmuntras att anmäla brottet.

Hjälp med byråkrati

Offret lämnas inte ensam med pappersarbetet, utan centret hjälper vid behov både med att göra en brottsanmälan och ge juridisk rådgivning.

På plats finns också beredskap att ta rättsmedicinska prover, samt erbjuda både medicinsk vård och psykosocialt stöd.

Centret erbjuder i första hand akutvård under de första veckorna efter brottet, men man försäkrar sig också om att patienten leds vidare till fortsatt vård och stöd.

Istanbulavtalet förpliktigar

Centret vid Kvinnokliniken är Finlands första och ska fungera som modell för fler center runtom i landet.

Det är Europarådets avtal om förebyggande av våld mot kvinnor och familjevåld som förpliktigar Finland att grunda stödcenter för offer för sexuellt våld.

Det så kallade Istanbulavtalet trädde i kraft i Finland år 2015.

Det första centret betjänar till en början invånare i Helsingfors, Esbo och Vanda, och förhandlingar pågår om att expandera till andra nyländska kommuner.