Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Skambelagt att vara överskuldsatt på grund av snabblån

Från 2017
Uppdaterad 20.08.2018 13:34.
siluett av en sittande person mot reflekterade solljus.
Bildtext Det kan kännas frestande att ta ett lån för att bota tillfällig pengabrist. Detta kan leda till att man försätter sig själv i en allt djupare skuldspiral som till sist är mycket svår att ta sig ur.
Bild: Pixabay/pexels

Snabblån orsakar ofta överskuldsättning hos oss finländare. Det som börjar som ett snabblån på en mindre summa, växer snabbt och personen i fråga tappar kontrollen över sin ekonomiska situation. Skuldspiralen är igång.

För den som hamnat i ekonomisk kris orsakat av snabblån lönar det sig att ta itu med problemen med detsamma.

Om man förtränger det hela och dröjer med att ta tag i saken, förvärras läget och ränte- och indrivningskostnaderna ökar.

Ann-Christine Levlin är skuldrådgivare på Vasa stads ekonomi- och skuldrådgivning, och hon bekräftar att en stor del av de som söker sig till skuldrådgivningen har snabblån.

Snabblån kan gå under olika benämningar, allt från minilån, sms-lån, engångskredit, korttidskredit och snabbkredit.

Det gemensamma är att det är fråga om lån utan säkerhet med kort löptid som erbjuds till konsumenten via internet eller mobiltelefon. Snabblån är alltså engångskrediter som beviljas utan garantier och borgenärer.

Skuldrådgivare Ann-Christine Levlin i Vasa
Bildtext Jag ser inget positivt med snabblånen, säger Ann-Christine Levlin som är skuldrådgivare på Vasa stads ekonomi- och skuldrådgivning.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Två huvudgrupper

Levlin säger att då det gäller snabblån så kan man prata om i huvudsak två grupper.

Dels en grupp som inte haft tillräckligt med inkomster, man har till exempel blivit arbetslös och man har inte sökt eller fått utkomststöd.

- Då erbjuder de här snabblånefirmorna snabba pengar.

Den andra gruppen har från tidigare kanske bostadslån, billån och konsumtionslån.

De märker då att de inte klarar av att sköta alla de här utgifterna mera och ser en utväg i snabblånen för att börja sköta de övriga skulderna.

På sista tiden har också en tredje grupp blivit vanligare, nämligen spelberoende som tar snabblån.

- Deras skuldbörda kan öka väldigt snabbt.

Det finns olika sätt att lösa problemen ifall man då söker hjälp hos skuldrådgivningen, till exempel genom betalningsarrangemang, avtal om frivillig skuldsanering eller skuldsanering som fastställts av domstol.

Skuldrådgivningen är en avgiftsfri tjänst.

Tidigare kontakt

Levlin vill höja ett varningens finger i ett mycket tidigare skede än vad folk i allmänhet tar kontakt.

-Då man börjar sköta skulder med nya skulder så då är det nog stora utropstecken efteråt. Då är det nog dags att stanna upp.

Så i vilket skede kommer folk då till skuldsaneringen och ber om hjälp?

- Ofta då det redan är för sent. Man är ofta i en situation där hela ens nettolön går åt till att betala skulder.

Att hela ens lön går åt till skulder är kanske inte ens något som personen i fråga har insett.

Många säger nämligen att då man en gång tagit snabblån så är det allt för lätt att fortsätta.

En man och hans plåmsa.
Bildtext Om man tar ett snabblån måste man ha klart för sig att man förutom de vanliga löpande kostnaderna så skall man även klara av att betala den extra lånesumman inom utsatt tid.
Bild: AP Graphics Bank.

Stolthet och skam

Tyvärr är det många som tar snabblån för att behålla sitt namn fritt från betalningsstörning.

- Då måste vi ofta ge det rådet att kunden måste låta skulderna gå till utmätning och att man måste koncentrera sig på löpande utgifter som mat och boende för att överleva.

Det rådet ogillas av många.

Att befinna sig i en överskuldsatt situation är mycket skambelagt och tröskeln för att ta kontakt med skuldrådgivningen är ofta hög.

- De som kommer hit mår generellt mycket dåligt.

Hemlighetsmakeriet kan vara mycket tungt att bära, ofta vet ingen om vilka slags skulder man har.

De som kommer hit mår generellt mycket dåligt.

- Det är inte ens sagt att ens partner vet om att man har tagit snabblån och har stora skulder som man inte klarar av att sköta längre.

Men att ta kontakt med skuldrådgivningen brukar ändå vara en lättnad för klienten.

Då är man på rätt väg och har tagit första steget till att reda upp sin situation.

Undvik snabblånen!

Från skuldrådgivningens sida ser man inget positivt med snabblån.

I något enstaka fall kan ett snabblån vara bra, men då måste du veta med 100 procents säkerhet att du kan betala tillbaka innan förfallodagen och inget oförutsett får hända.

Men folk som tar snabblån tror ju ändå att de kan betala tillbaka?

- Man måste tänka till väldigt, väldigt noggrant. För trots att du har inkomster men de går åt till de fasta kostnaderna, så varifrån ska du då få extra pengar för att betala tillbaka lånet?

Alla klienter som Levlin och hennes kollegor möter på skuldrådgivningen är givetvis unika fall, men generellt kan man säga att den typiska kunden haft en ekonomisk svacka i sina inkomster och då tytt sig till snabblån.

Alternativt är de redan överskuldssatta men försöker sköta skuldbördan allt för länge.

Lagbegränsning

År 2013 fick vi en lagändring beträffande räntetak på snabblån.

Orsaken var att man ville minska de skuldproblem som snabblånen förorsakade.

Lagen stadgar nu att den effektiva räntan på krediter som ligger under 2 000 euro får vara högst 50,5 procent.

För att undgå detta kredittak erbjuder snabblåneföretagen istället en större kredit på över 2 000 euro.

Konsumenten kan lyfta lånet i rater med en högre ränta än det fastslagna räntetaket på nuvarande 50,5 procent.

På detta sätt kan företaget i själva verket erbjuda en kredit på över 2 000 euro som betalas i form av småkrediter med enskilda räntor.

Räntetaket reglerade ändå utbudet av snabblån, den genomsnittliga effektiva räntan innan lagändringen var cirka 920 procent och skuldsättningen bland den finska befolkningen bara ökade.

Men hur har lagändringen påverkat klienterna som kommer till skuldrådgivningen?

- Färre tar kanske lån men skuldbördan ökar snabbare.

Grafik av händer som sträcks mot en uppåtgående kurva
Bildtext För att undgå kredittaket erbjuder snabblåneföretagen istället en större kredit på över 2 000 euro som konsumenten kan ta ut i rater med en högre ränta än det fastslagna räntetaket på nuvarande 50,5 procent.
Bild: Sebastian Dahlström

"Alla" åldersgrupper

Personer som tar hjälp av skuldrådgivningen på grund av snabblån är i alla åldrar.

Studerande och pensionärer kan vara i riskzonen eftersom man ofta inte har så mycket pengar att röra sig med.

Summan på snabblånen varierar givetvis, men 30 000-40 000 euro är en ganska vanlig summa.

En del har mindre, kring 5000-15000 euro, och så finns det de som har tagit snabblån på över 100 000 euro.

- Den årliga räntan kan i värsta fall vara 1000 procent, plusminus.

Alla de som överskuldsatt sig inser inte nödvändigtvis vad snabblånen i slutändan blir att kosta. Man börjar med små summor, och så ser man inte hur snabbt det växer.

Den årliga räntan kan i värsta fall vara 1000 procent.

I Finland finns det inget så kallat positivt skuldregister där kundens alla skulder finns samlade.

Det skulle underlätta Levlins och andra skuldrådgivares arbete avsevärt om allt fanns på ett och samma ställe.

Detektivarbete

För att reda ut vilka alla skulder en klient har, kan vara svårare än man skulle kunna tro.

- Har det gått till utmätning så begär vi utmätningslistan. Sedan begär vi uppgifter från de olika indrivningsfirmorna och snabblånsfirmorna.

Levlin säger att det är ett detektivarbete att reda ut var kundens alla skulder finns och hur stora skulder det rör sig om.

Själv har kunden ofta ingen koll längre, kanske har hen aktivt förträngt det.

- Man öppnar inte sina brev, för det är ofta kravbrev. Man kan ha en hel plastpåse full med oöppnade kravbrev.

En man i kostym som skymmer sitt ansikte med en tavla föreställande ett ledset ansikte.
Bildtext Snabblån kan bli en mycket dyrköpt affär. Många tappar kontrollen över sina snabblån och då är det viktigt att våga be om hjälp av till exempel en skuldrådgivare.
Bild: All Over Press/Igor Stevanovic/Alamy

Överoptimism

Ofta underskattar kunden också sin skuldbörda, man tror att den är mindre än vad den faktiskt är.

Och betalar man inte tillbaka sitt snabblån innan förfallodagen så kan det bli en mycket dyr affär.

- Sedan rullar det på med indrivningskostnader, förseningsräntor, och om det går till tingsrätten och man får en dom så kostar det.

Även en liten summa fördubblas alltså väldigt snabbt.

Om man då befinner sig i en ekonomisk krissituation, vad skall man göra?

- Ta kontakt med närmaste skuldrådgivare så snabbt som möjligt. Även om man inte genast kan reda upp situationen så kan man göra upp en plan hur man skall gå vidare. Och fram för allt stoppa skuldsättningen.