Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Direktören för Yles finska nyhetsverksamhet Atte Jääskeläinen lämnar sitt uppdrag

Från 2017
Uppdaterad 29.05.2017 20:33.
Atte Jääskeläinen
Bildtext Atte Jääskeläinen
Bild: Lehtikuva

Direktören och ansvarige chefredaktören för Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet Atte Jääskeläinen lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Yles styrelse, bolagets vd Lauri Kivinen och Jääskeläinen har i samförstånd konstaterat att det inte längre fanns förutsättningar för Jääskeläinen att sköta uppdraget på ett framgångsrikt sätt.

Rekryteringen av Jääskeläinens efterträdare inleds omedelbart.

- Yles roll i samhället är viktigare än min roll på Yle. Min strävan att leda Yles nyhets- och aktualitetsredaktion på en ansvarsfull journalistisk väg har ifrågasatts. Jag hoppas att vårt beslut återställer arbetsron på Yle, säger Jääskeläinen.

af Björkesten tf direktör och chefredaktör

Styrelsen har utnämnt Svenska Yles direktör Marit af Björkesten till tillförordnad direktör och ansvarig chefredaktör för den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten från och med den första juni.

af Björkesten har tidigare varit verksam på olika ledande journalistiska poster och har varit Svenska Yles direktör och ansvariga utgivare sedan 2012.

Fram till början av juni är Riikka Venäläinen vikarierande ansvarig chefredaktör. Venäläinen har fungerat som chefredaktör för den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten vid sidan om Jääskeläinen.

Styrelsen vill trygga arbetsron

Yles styrelse behandlade frågan på sitt möte måndagen den 29 maj.

Beslutet kommer efter en lång diskussion om Yles oberoende där Atte Jääskeläinens agerande har ifrågasatts upprepade gånger.

Ett halvt år av debatt om Yles oberoende

Styrelsen understryker att Yles journalistik också framöver ska grunda sig på sanningsenlig, relevant och mångsidig information. I sin journalistik förbinder sig Yle till sina etiska regler för innehåll och journalistik, samt till Journalistreglerna och Opinionsnämnden för massmedier.

- Styrelsen uppskattar Jääskeläinens arbete som främjare av högklassig journalistik. Avsikten med detta beslut är att trygga förutsättningarna för Yles nyhetsverksamhet samt skapa arbetsro, säger styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

- Finländarna har ett starkt förtroende för Yles nyheter. Yles nyhetsverksamhet har under Jääskeläinens ledning blivit en förebild också internationellt, säger vd Lauri Kivinen.

Atte Jääskeläinen har arbetat på Yle sedan den första juni 2007.

"Tungt att lämna Yle"

I sitt avskedsbrev till personalen skriver Jääskeläinen att det är tungt att lämna Yle. Arbetet på Yle varit mycket viktigt för mig, skriver han.

Det har varit fint att leda en den här gruppen mot förnyelse och att Yle uppnått en position som internationell förebild, skriver Jääskeläinen.

Tack för de här åren till er arbetskamrater, Yle gav mig mycket, avslutar Jääskeläinen.

Huvudförtroendeman: Förändring behövdes

Yles chefredaktör Atte Jääskeläinens avsked möttes delvis med förvåning bland personalen på Yle, berättar huvudförtroendeman Jyrki Saarikoski.

- Slutligen kom hans avgång som en överraskning, men på sitt sätt har vi redan gått mot det en tid. Meningsutbytet kring Opinionsnämnden för massmedier var droppen.

Saarikoski säger att stämningen på presskonferensen på måndag eftermiddag var förbehållsam.

- Inga stora känslor syntes. De flesta av de nästan 200 personerna på plats var tysta. Bara några enstaka frågor ställdes. Jag skulle tro att de flesta anställda ansåg att en förändring behövdes.

Saarikoski hoppas att vardagen på Yle blir lugnare nu när Jääskeläinen avgått.

Diskussion om artikeln