Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Direktören för Yles nyhetsverksamhet Atte Jääskeläinen lämnar sitt uppdrag

Från 2017

Direktören och ansvarige chefredaktören för Yles nyhets- och aktualitetsverksamhet Atte Jääskeläinen lämnar sitt uppdrag.

Yles styrelse, verkställande direktör och chefredaktör Jääskeläinen har i samförstånd beslutat att Jääskeläinen lämnar sitt uppdrag på Yle, eftersom det inte längre fanns förutsättningar för att sköta uppdraget på ett framgångsrikt sätt. Jääskeläinen avstår från uppdraget som direktör och ansvarig chefredaktör för Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet med omedelbar verkan.

Styrelsen har utnämnt Svenska Yles direktör Marit af Björkesten till tillförordnad direktör och ansvarig chefredaktör för den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten från och med den 1 juni. Rekryteringen av en efterträdare inleds omedelbart. Fram till början av juni är Riikka Venäläinen vikarierande ansvarig chefredaktör. Marit af Björkesten har tidigare varit verksam på olika ledande journalistiska poster och har varit Svenska Yles direktör sedan 2012.

Yles styrelse behandlade frågan på sitt möte den 29 maj. Styrelsen understryker att Yles journalistik också framöver ska grunda sig på sanningsenlig, relevant och mångsidig information. I sin journalistik förbinder sig Yle till sina etiska regler för innehåll och journalistik, samt till Journalistreglerna och Opinionsnämnden för massmedier som en av dem som övervakar efterlevnaden av reglerna.

“Styrelsen uppskattar Jääskeläinens arbete som främjare av högklassig journalistik. Avsikten med detta beslut är att trygga förutsättningarna för Yles nyhetsverksamhet samt skapa arbetsro”, säger Yles styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

“Atte Jääskeläinen har lotsat Yles nyhetsverksamhet i exakt tio år. Han har utvecklat nyhetsorganisationen på ett visionärt sätt och lett verksamheten genom den digitala omvälvningen. Finländarna har ett starkt förtroende för Yles nyheter. Yles nyhetsverksamhet har under Jääskeläinens ledning blivit en förebild också internationellt”, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

“Yles roll i samhället är viktigare än min roll på Yle. Min strävan att leda Yles nyhets- och aktualitetsredaktion på en ansvarsfull journalistisk väg har ifrågasatts. Jag hoppas att vårt beslut återställer arbetsron på Yle”, säger Jääskeläinen.

Atte Jääskeläinen började arbeta på Yle år 2006 och han har varit verksam som direktör och ansvarig chefredaktör för Yles nyhets- och aktualitetsverksamhet sedan 1 juni 2007. Före Yle arbetade Jääskeläinen som chefredaktör och verkställande direktör för Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån.

För mera information:
Lauri Kivinen, verkställande direktör, Yle, tfn 09 1480 5004