Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme fick nytt jobb

Från 2017
Uppdaterad 30.05.2017 14:47.
Pia Nurme
Bildtext Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme har beviljats en sex månader lång tjänstledighet från sitt uppdrag.

Under tjänstledigheten kommer Nurme inte att lyfta lön från Borgå stad.

Tjänstledigheten inleds i slutet av juni, då Nurme övergår till hälso- och vårdtjänstbolaget Stella Hemtjänster Ab. Där kommer Nurme att arbeta som affärsverksamhetsdirektör för hälsotjänsterna.

Stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti (SDP) säger att politikerna var överraskade över Nurmes besked om det nya jobbet.

Tjänsten som ställföreträdande social- och hälsovårdsdirektör kommer fram till augusti att innehas av servicedirektören för barn- och familjetjänster, Maria Andersson.

Vikarie söks

Stadsstyrelsen har befullmäktigat stadsdirektören att omedelbart inleda förberedelser för att kunna anställa en vikarie. Avsikten är att försöka anställa en vikarie som inte arbetar inom Borgå stad.

Enligt Borgå stads anvisningar om beviljande av tjänstledighet prövar staden möjligheterna till tjänstledighet från fall till fall.

Inte konkurrerande instans

Arbetstagare som övergår till en annan ordinarie uppgift beviljas en tjänstledighet som maximalt är lika lång som prövotiden. Tjänst- eller arbetsledighet beviljas inte när det är fråga om konkurrerande verksamhet.

Stella Hemtjänster Ab är verksam inom social- och hälsovårdsbranschen men konkurrerar inte med Borgå stad, vilket betyder att det i det aktuella fallet inte har funnits något hinder för att tjänstledigheten beviljas.

Artikeln uppdaterad 30.5.2017 kl. 8:00 med en kort kommentar av Matti Nuutti.
Artikeln rättad 30.5 2017 kl. 14:45I en tidigare version av texten sades att Nurme har haft en bisyssla vid Stella Hemtjänster men nu erbjöds en heltidstjänst. Det här baserades på ett uttalande av Matti Nuutti, som senare meddelade att det uttalandet byggde på ett missförstånd. Nurme har haft en bisyssla, men den har inte varit hos det företag där hon nu får jobb.

Diskussion om artikeln