Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Invånarna fick säga sin åsikt i skolfrågan

Från 2017
Uppdaterad 29.05.2017 23:42.
Informationstillfället om skolfrågan i Korsholm.
Bildtext Närmare 90 personer var med på informationstillfället om skolfrågan som Korsholm ordnade.
Bild: Sarah Mangs.

Kvevlax lärcenter diskuterades aktivt på måndagen. Invånarna ställde flera frågor om kostnaderna för lärcentret och huruvida Korsholm beaktat hur byarna ska fortsätta vara livskraftiga utan byskolorna. Kritik riktades också mot beslutsprocessen.

Närmare 90 personer är på plats för att få mera information om lärcentret i Kvevlax och för att ställa frågor.

– Jag har kommit hit för att jag hade hoppats få höra slutsumman av vad allt kommer att kosta, säger Jessica Berg från Veikars som varit ordförande för Hem och skola i Petsmo i 10 år.

Ett exakt svar på just den frågan uteblev eftersom offerterna från entreprenörerna fås 1 juni. Efter det är det upp till samhällsbyggnadsnämnden att räkna ut totalkostnaderna.

Jessica Berg, Tomas Lund, Johan Sand och Anna Hultholm var alla på informationstillfället som bildningsnämnden ordnade i Korsholm. De önskar att  byskolan i Petsmo ska fortsätta.
Bildtext Jessica Berg, Tomas Lund, Johan Sand och Anna Hultholm var alla på informationstillfället som bildningsnämnden ordnade i Korsholm. De önskar att byskolan i Petsmo ska fortsätta.
Bild: Sarah Mangs

Fråga som delar invånarna

– Man ser antingen Kvevlax lärcenter som den största investering på den Österbottniska landsbygden på 30 år, eller som det värsta som hänt. Man placerar sig på ena eller andra sidan, säger kommundirektör Rurik Ahlberg inledningsvis på mötet.

Genom Kvevlax lärcenter vill bildningsnämnden i Korsholm dels spara pengar och dels se till att pedagogiken har en bra kvalité. Tidigare har nämnden försökt spara genom att dra ner på timresurser i skolorna, med följden att flera årskurser undervisats samtidigt i en del skolor.

– Med facit i hand vet vi att det inte är så lyckat, säger bildningsdirektör Denice Vesterback.

Är tidpunkten rätt att bygga?

Susanne Jungerstam från Veikars ifrågasätter om det är rätt tid att genomföra lärcentret.

– Nu fungerar byskolor samtidigt som högstadiet växer utanför sina väggar. Är det vettigt att bygga lärcentret nu när högstadiet har så stort behov av renovering?

– Vi har gått igenom frågan om man kan skjuta på lärcentret i Kvevlax eller renoveringen av högstadiet ingående i en grupp. Den konklusion vi kom fram till var att vi inte kan skjuta på någondera. Båda stöter på problem med att de inte ryms inom väggar gällande sammantagna elevantal och dagvårdplatser. Vi är tvungna att göra bägge, svarar Michael Luther (SFP).

Har alternativ setts över?

En annan fråga som togs upp vid flera tillfällen under kvällen var huruvida man räknat vad det skulle kosta att ha kvar byskolorna.

– Vi har gjort sett på tretton alternativ sedan 2014, men ingen annan ger inbesparing på långsikt, svarade Ben Antell som är teknisk direktör i kommunen.

En annan i publiken är orolig över att man inte tillräckligt noggrant rett ut för- och nackdelar med stora och små skolor.

– Man kan inte sätta stora och små skolor mot varandra. Båda är välfungerande och det finns för- och nackdelar med båda, svarar bildningsdirektör Denice Vesterback.

Vad händer med tomma skolbyggnader?

Vad som ska göras med de tomma skolbyggnaderna om skolorna dras in undrade flera personer på mötet.

Enligt Ahlberg kommer det inte finnas en standardlösning, utan varje fall bedöms för sig. Som exempel kunde föreningar få hyra lokalen till ett rimligt pris, eller så kan byggnaden användas för dagvård.

Fakta om Kvevlax lärcenter

  • Bildningsnämnden räknas spara in 550 000 euro per år med lärcentret i Kvevlax.
  • Den 5 juni väljs entreprenörer för lärcentret av samhällsbyggnadsnämnden som får se offerterna 1 juni.
  • Anhållan om startlov för lärcentret behandlas i Kommunstyrelsen den 6 juni.
  • Då är byggstarten den 21 juni.
  • Den 8 juni fattar nya fullmäktige beslut om Kvevlax lärcenter får mer pengar.

Diskussion om artikeln