Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisarevisorer påpekade om brister i stadens verksamhet

Från 2017
Uppdaterad 30.05.2017 07:24.
Lovisa rådhus
Bild: Yle/ Katarina Andersson

Stora kilometerersättningar, överskridningar av upphandlingsbefogenheter och bristfällig beredning inom Lovisa stad under fjolåret har väckt revisorernas intresse.

Stadsstyrelsen i Lovisa fick på sitt möte på måndagen ta del av revisorernas rapport.

På årsnivå har kilometerersättningar utbetalats till en summa på 0,6 miljoner euro. Det handlar om ersättning för 1,5 miljoner kilometer.

Revisornerna anser att staden bör fastställa enhetliga regler för utbetalningen av ersättning för användningen av egen bil eller leasingbil. Dessutom vill man att staden ser över rutinerna för dokumentation och uppföljning.

"Reglerna har inte fungerat"

Revisorerna påpekar att tjänster för 250 000 euro har upphandlats på fel sätt, och att staden ska se till att lagen om offentliga upphandlingar följs.

Avtal om tjänsterna har inte godkänts av rätt behöriga organ. Rutinerna för sakgranskning och godkännande av fakturor har inte heller fungerat.

Frågan inverkar inte begränsande på revisorernas ställningstagande till ansvarsfrihet.

"Motsäkerhet för staden saknades"

Lovisa stad beviljade också en proprieborgen på över 500 000 euro i fjol utan att se till att det fanns en motsäkerhet för staden; något som revisorerna nu vill att stadsstyrelsen ser till att ordna.

Borgen beviljades till stadens dottersammanslutning Pernå Bostäder Ab och kommunallagen kräver motsäkerheter, påpekar revisorerna.