Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Högutbildade lockas till högklassiga jobb i Åboregionen

Från 2017
Uppdaterad 01.06.2017 14:06.
Mein Schiff 6.
Bildtext Åbovarvet Meyer Turku har orderboken fylld till 2023, men var finns högutbildade för jobben?
Bild: YLE/Niclas Lundqvist

Teknologie studerande från Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Villmanstrand ska lockas att göra sina diplomarbeten i Åboregionen, för att snabbt råda bot på den stora bristen på diplomingenjörer. Många av dem kanske också blir anställda och stannar kvar i sydvästra Finland.

Det är ett av förslagen som en arbetsgrupp nu tittar på hur man i snabb takt kunde driva vidare diplomingenjörsutbildningen i Åboregionen. Åbo Akademis rektor Mikko Hupa leder arbetsgruppen som ska fundera både på snabba och på långsiktiga lösningar.

Tack vare uppsvinget inom varvsindustrin och bilindustrin behövs det mycket utbildad personal i Åboregionen, också högutbildade med tekniskt kunnande. Därför startas ett samarbete med Åbo Akademi, Åbo universitet, Tammerfors tekniska universitet, Villmanstrands tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Vasa universitet och Aalto-universitetet.

- Kanske det mera invecklade är att försöka komma igång med en helt ny struktur av samarbete som man inte tidigare har haft, säger Hupa.

Stor brist på diplomingenjörer i Åboregionen

Det råder en stor brist på diplomingenjörer i Åboregionen sedan länge. Det finns uppskattningsvis bara en tredjedel av antalet diplomingenjörer som finns i Tammerforsregionen, fastän områdena är lika stora.

Åbo universitet hade därför hoppats få en egen utvidgad diplomingenjörsutbildning med maskinteknik och materialteknik, men det gick Undervisnings- och kulturministeriet inte med på. Tanken är att inget universitet ensamt driver det här, utan det ska uttryckligen vara ett samarbetsprojekt.

- Hittills har alla högskolor kommit med i arbetsgruppen. Tiden får sedan visa hur långt alla faktiskt kommer att delta.

En del av högskolorna har varit emot tanken att diplomingenjörsutbildningen skulle breddas, eftersom konkurrensen om de bästa studerandena ökar. Å andra sidan kan det vara svårt för dem att ordna utbildningen på en helt ny ort.

- Det hör till att alla på sätt och vis drar hemåt, men målet är att slutresultatet ska hjälpa alla och särskilt jobbsituationen i vår region, säger Hupa.

Mikko Hupa vid Humanisticum, där Åbo Akademis rektor tillfälligt har sina lokaler.
Bildtext Rektor Mikko Hupa leder arbetsgruppen.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Åbo Akademi har själv utökat och anpassat sina utbildningar, så att nya kursblock riktar sig till kemiteknik och informationsteknik inom varvsindustrin respektive bilindustrin.

I tilläggsbudgeten för 2017 reserverades 20 miljoner euro för att grunda ett tekniskt samarbete som går under namnet Finnish Institute of Technology. Kärnan i samarbetet är kunskapscentret Turku Future Technologies.

- Det här sker för första gången eftersom man tidigare inte har haft behov av samarbete eller fått den finansiering som ministeriet nu kanaliserar.

Arbetsgruppen sammanträffar för första gången på fredag, och har två större möten ännu innan man i mitten av juli ska presentera sina förslag på åtgärder. Målet är att 200 högutbildade inom det tekniska området årligen får ett jobb i regionen.

Diskussion om artikeln