Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Överlag bra läge i de österbottniska vattendragen

Från 2017
Kyro älv i Storkyro.
Bildtext Kyro älv i Storkyro.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Under våren har försurningsläget i åarna varit ovanligt bra i de österbottniska landskapen. Men i Solf å och Vörå å har pH-värdet legat under fem.

I de stora österbottniska åarna har pH-värdet, som beskriver surheten, legat över 6,0 hela våren. Ingen av de stora åarna har varit så sura att pH-värdet skulle ha sjunkit till nivåer nära 5,5, som anses vara minimivärdet.

Även i de mindre åarna har försurningsproblemen varit ganska obetydliga. Men i ett par åar som lider allra mest av försurning, Solf å och Vörå å, har pH-värdet sjunkit under 5,0.

Det goda läget i fråga om försurningen förklaras av att väderleksförhållandena inte har varit gynnsamma å ena sidan för uppkomsten av försurning och å andra sidan för utsköljning. Vintern var snöfattig och det förekom inga stora översvämningar.

Försurningen är de österbottniska å- och älvvattnens största vattenskyddsproblem.

Diskussion om artikeln