Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Finlandssvenska stiftelselägenheter hyrs olovligen ut via Airbnb

Från 2017
Uppdaterad 31.05.2017 10:55.
Kvarteret Victoria på Busholmen.
Bildtext Stiftelsen Tre Smeder äger sammanlagt 37 hyreslägenheter i kvarteret Victoria på Busholmen.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Splitternya lägenheter i kvarteret Victoria på Busholmen i Helsingfors hyrs olovligen ut via uthyrningstjänsten Airbnb. Stiftelsen Tre Smeder som äger lägenheterna har nu fört ärendet till tingsrätten. Stiftelsen trodde att man hyrde ut lägenheterna till företag som skulle använda dem för sina behov.

Plötsligt öppnas dörren till en av lägenheterna. En man med bar överkropp står i dörröppningen och tittar frågande på Yle Huvudstadsregionens reporter.

Annars är det helt tyst i våningen där de fem lägenheterna, som hyrs av företagen, ligger. Ingen annan har öppnat dörren efter ringning på dörrklockan.

Mannen som öppnar dörren säger att han heter Ben. Han säger att han hyr lägenheten via uthyrningstjänsten Airbnb. Han har bott i lägenheten i tre dagar. Han känner inte till att ägaren till lägenheten inte tillåter att den hyrs ut via uthyrningstjänsten.

Om någon hyr de fyra andra lägenheterna via Airbnb förblir oklart då ingen öppnar dörren.

Vad är Airbnb?

Stiftelsen kräver att lägenheterna överlåts senast sista maj

Stiftelsen Tre Smeder vill inte kommentera uthyrningen av sina lägenheter. Både stiftelsens ombudsman och styrelseordförande tackar nej till en intervju.

Yle Huvudstadsregionen har tagit del av stiftelsens stämningsansökan till Helsingfors tingsrätt där stiftelsen kräver att hyresavtalen för de fem lägenheterna sägs upp, att hyrestagarna lämnar lägenheterna till stiftelsen inom maj, att obetald hyra och bilplatshyra betalas och att skadestånd betalas.

Sammanlagt kräver stiftelsen skadestånd på mellan 960 euro och 1 590 euro per lägenhet per månad.

Hyresavtalen trädde i kraft vid årsskiftet.

Två- och trerummare

Tre av lägenheterna har två rum medan två har tre rum. Enligt hyresavtalen är månadshyran för en av tvårummarna 950 euro och för de båda andra 1 000 euro medan trerummarna har en månadshyra på 1 550 euro.

Avtalen är skrivna med två olika företag. Det ena företaget hyr två lägenheter och det andra tre.

Båda företagen ägs och styrs av samma personer, en man och en kvinna. Mannen har skrivit under hyresavtalet för tre av lägenheterna och kvinnan för två.

Det ena företaget håller enligt företags- och organisationsdatasystemet på med uthyrning och förvaltning av fastigheter medan det andra håller på med tekniska tjänster för anläggningsverksamhet.

Våning fem.
Bildtext På tisdagseftermiddagen var det lugnt i våningen där Airbnb-lägenheterna ligger.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Hade aldrig hyrt ut för Airbnb

Stiftelsen skriver i sin stämningsansökan att när hyresavtalen skrevs under berättade mannen och kvinnan att de behöver lägenheterna för eget bruk samt möjligtvis för sina affärspartners då de är på besök i Helsingfors. Stiftelsen trodde på det och hyrestagarna betalade hyresgarantin.

Rätt fort insåg man ändå på Stiftelsen Tre Smeder att mannen och kvinnan lurat dem. Lägenheterna används enbart för att hyras ut via uthyrningstjänsten Airbnb och verksamheten är professionell. Om stiftelsen vetat om det här hade avtalen aldrig skrivits under, står det i stämningsansökan.

Stiftelsen påpekar att uthyrning via Airbnb leder till väldigt mycket mer slitage i lägenheterna än traditionell uthyrning och att grannarna i huset inte godkänner liknande verksamhet.

Splitternya lägenheter

Stiftelsen anser att hyresavtalet kan hävas enligt lagens paragrafer om att hyresgästen inte betalar hyran, om att hyresrätten överlåts och att lägenheten används för annat ändamål än det som förutsattes då hyresavtalet ingicks.

Stiftelsen Tre Smeders lägenheter i kvarteret Victoria är splitternya och stod inflyttningsklara den 1 december i fjol.

Yle Huvudstadsregionen når mannen, som skrivit under hyresavtalet för tre av lägenheterna, per telefon . Han säger att han vill ha alla frågor per e-post och lägger sedan på. Han svarar däremot inte på textmeddelandet om vilken e-postadress han vill ha frågorna till.

Yle Huvudstadsregionen: Vem bor riktigt i stiftelselägenheterna på Busholmen?

3:21