Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bildningen i Raseborg omorganiserar snabbare än planerat

Från 2017
En äldre manlig lärare skriver på en whiteboard i ett klassrum med elever i förgrunden av bilden.
Bildtext Bildningssektorn i Raseborg omorganiseras och blir effektivare trots att skolnätet kanske förblir oförändrat.
Bild: Mostphotos

Nyckelpersoner inom bildningen vid Raseborgs stad har sagt upp sig och det leder till att sektorn vill omorganisera sig snabbare än planerat. Samtidigt är frågan om skolnätets storlek öppen och det leder till en del utmaningar, säger bildningsdirektör Robert Nyman.

Bildningen inom Raseborgs stad är just nu organiserad så att det finns en bildningsdirektör och under direktören finns det chefer som ansvarar för olika mindre avdelningar.

Utbildningsavdelningarna har en undervisningschef på svenska och en på finska. Men om ett år, den 1 augusti år 2018, ska det bara finnas en undervisningschef för bägge språkgrupper.

Dessutom kommer det en ny utbildningsplanerartjänst som ska stöda den nya tjänsten som gemensam undervisningschef.

Istället för två avdelningar som i dag bildas en helt ny avdelning.

Uppsägningar försnabbar processen

För tillfället sköter Raseborgs stads chef för småbarnspedagogiken, Tina Nordman, jobbet som undervisningschef på svenska. Hon har en vikarie på sin ordinarie tjänst.

Men Nordman har nu sagt upp sig då hon blir undervisningschef vid Grankulla stad.

En kvinna i svart jacka står ute vid en ek. Hon heter Tina Nordman.
Bildtext Tina Nordman.
Bild: Yle/Veronica Montén

Nordman har skött jobbet som svensk undervisningschef eftersom Maj-Len Engelholm har varit tjänstledig.

Nu har också Engelholm sagt upp sig eftersom hon nu är undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen.

Maj-Len Engelholm
Bildtext Maj-Len Engelholm.
Bild: Yle/Maria Wasström

Det skulle vara svårt att hitta tillfälliga anställda när det bara handlar om ett år tills den nya organisationen träder i kraft och planen är därför nu en tillfällig lösning.

Den går ut på att Jukka Hautaviita, som nu är undervisningschef för den finskspråkiga undervisningen i Raseborg, också sköter den svenska undervisningsavdelningen i Raseborg tills den nya organisationen träder i kraft.

Jukka Hautavitta är finsk undervisningschef
Bildtext Jukka Hautaviita.
Bild: Yle/Monica Slotte

För att stöda jobbet anställs en utbildningsplanerare externt tidigare än planerat.

Bildningsnämnden ska på tisdag (30.5) ge grönt ljus för arrangemanget.

Förvaltningen krymper, men kanske inte skolnätet

Orsaken till att bildningssektorn förde fram en tanke om effektivare och mindre organisation var planen att också antalet skolor skulle vara mindre än nu, säger bildningsdirektör Robert Nyman.

Bildningsdirektör Robert Nyman.
Bildtext Robert Nyman.
Bild: Yle/Minna Almark

Bildningssektorn slimmades inom ramen för den så kallade Raseborg 2020-processen där målet är mindre kostnader och effektivare verksamhet.

Från bildningens förvaltning föreslog man att sex skolor skulle läggas ner medan bildningsnämnden föreslog att hela sju skolor läggs ner.

- Då antalet skolor minskar, minskar också antalet rektorer att ha kontakt med och det var det den nya förvaltningsmodellen utgick ifrån, säger Nyman.

Men så gick det inte. Fullmäktige beslutade lägga ner tre skolor, men också den frågan fick en ny vändning då ett initativ från invånare lämnades in och politikerna beslutade att ärendet ska utredas på nytt.

En skolgård.
Bildtext Klinkbackan koulu i Raseborg är en av de skolor som nu är i vågskålen.
Bild: Yle

Det betyder att frågan om antalet skolor är öppen, men den nya förvaltningsmodellen har godkänts trots det.

- Jag hoppas vi lyckas rekrytera en erfaren och kunnig utbildningsplanerare. Jag hoppas ingen anställd blir överarbetad under det kommande året, säger Nyman.

Samtidigt tror Nyman att det nog ska lösa sig.

- Omorganiseringen medför också fördelar då vi kan utveckla utbildningen som en helhet i hela staden.

Avdelningen utbildning som grundas den 1.8.2018 kommer att till personalmängden vara den största avdelningen i Raseborg.

Den kommer att ha 350 anställda och en budget på knappt 30 miljoner euro.

Raseborgs stad har planerat att under hösten ta ställning till hur stadens skolnät ska se ut i framtiden.

Diskussion om artikeln