Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många företagare rapporterar låga inkomster - pensionen blir liten och socialskyddet försvinner

Från 2017
Uppdaterad 30.05.2017 19:46.
Människor i Vasa
Bild: CC0 1.0 / Huy Phan

En stor del av företagarna i Finland kan se fram emot mycket låga pensioner. Speciellt dåligt är läget för sådana pensionärer som varit företagare i hela sitt yrkesverksamma liv.

Satu Huber är vd för pensionsbolaget Elo där 40 procent av alla företagare i Finland är kunder. Hon säger att pensionsnivån i medeltal ligger på 750 euro i månaden för personer som varit företagare hela livet. Många lever alltså på ännu mindre.

En orsak kan vara att det är företagarna själva som anmäler den arbetsinkomst som är basen för deras pension, säger Huber.

- En del företagare har helt enkelt så dåliga inkomster att de inte kan uppge en högre arbetsinkomst. Samtidigt finns det många som inte är medvetna om vad det innebär att man anmäler en arbetsinkomst som är lägre än vad man egentligen förtjänar.

Satu Huber, vd för Elo.
Bildtext Satu Huber
Bild: Yle/ Patrik Schauman

Pensionsavgiften är också en försäkring

Arbetsinkomsten är en försäkring både för den tid du är i arbetslivet och för den tid man är i pension, påminner Huber.

- Pension kan man ju lyfta även om man skulle leva tills man är hundra år gammal. Men avgiften har stor betydelse också medan företagaren ännu är i arbetslivet. På basis av den bestäms företagarens föräldrapenning, sjukdagpenning och arbetsoförmögenhetspension.

Vad beror det då på att företagarna inte anmäler en större arbetsinkomst? Undersökningar visar att alla företagare inte känner till allt som bestäms på basis av den arbetsinkomst de uppger.

Satu Huber uppmanar företagare som uppger en för låg arbetsinkomst att fundera på att försäkra sig själva.

- Speciellt med tanke på familjen, men också med tanke på vad som kan hända om man blir arbetsoförmögen eller bara sjuk.

Varför betala pensionsavgifter om man aldrig får gå i pension?

Allt handlar ändå inte om bristande kunskap. Markus Seppänen har mycket kontakt med andra företagare via sin bokföringsbyrå Profitcount i Helsingfors. Han förstår de företagare som skulle ha råd att betala mera i pensionsavgifter men ändå väljer att inte göra det. De kanske inte tror på Finlands pensionssystem.

- Pensionsåldern kommer av allt att döma att vara väldigt hög när min generation, 20-35 -åringar, pensionerar sig. Många skämtar om att vi inte hinner pensionera oss överhuvudtaget. Att vi kommer att jobba tills det är slut.

Om man tänker sig att pensionsåldern stiger till 70 är det förståeligt att många inte vill betala stora pensionsavgifter, resonerar Seppänen.

Markus Seppänen driver för bokföringsbyrån Profitcount.
Bildtext Markus Seppänen
Bild: Yle/ Patrik Schauman

Många pensionssparar också på andra sätt, som de anser att är mera effektiva. De investerar till exempel i bostäder via sina företag.

Socialskyddet blir ändå väldigt dåligt för företagare som inte betalar pensionsavgifter. Att många trots det väljer att inte betala kan bero på att företagare överlag ser nästan orealistiskt positivt på framtiden, säger Seppänen med ett skratt.

Det kan hända att man inte blir företagare om man har en exakt och realistisk bild av sin framtid.

Markus Seppänen

- Företagare tror att eftersom de inte har en möjlighet att bli sjuka, så blir de inte sjuka heller.

Markus Seppänens råd till företagare är att ha åtminstone någon slags pensionsplan. Han brukar också informera de kunder som inte vill betala pensionsavgifter om hur socialskyddet då ser ut i fall företagaren i fråga blir sjuk eller till exempel gravid.

Själv har Markus Seppänen valt en medelväg. Han betalar pensionsavgifter till en viss gräns, men har också investerat i bostäder för att få intäkter på lång sikt.

Diskussion om artikeln