Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

WHO: Rökningen dödar sju miljoner om året - tobaksindustrin en gigantisk miljöbov

Från 2017
En skalle med en tobak i munnen.
Bildtext Flera miljoner människor dör av tobaksrökning varje år.
Bild: Mostphotos

Inte nog med att tobaksrökning skadar hälsan - också tobaksindustrin är en enorm belastning för jordens miljö. Världshälsoorganisationen WHO går igenom tobakens skadeverkningar i en ny rapport, och kräver att tobaksbolagen ersätter de skador som de vållar.

Rapporten presenteras inför internationella Tobaksfria dagen den 31 maj.

Varje år dör gissningsvis sju miljoner människor i världen av tobaksrökning.

Siffran har gått upp från fyra miljoner vid millennieskiftet, och tobaken är i dag den största enskilda förebyggbara dödsorsaken i världen.

WHO konstaterar att dödssiffran fortsätter att stiga. År 2030 beräknas mer än 80 procent av de tobaksrelaterade dödsfallen ske i utvecklingsländerna, där tobaksindustrin med iver söker nya marknader i takt med industriländernas allt striktare restriktioner.

Tobaken slukar också ekonomiska resurser. WHO bedömer att hushåll och regeringar varje år går miste om 1,3 biljoner euro i hälsovårdsutgifter och förlorad produktivitet. Det motsvarar nästan två procent av världens totala BNP.

Skog skövlas för torkning

För första gången har WHO också undersökt tobaksproduktionens ekologiska fotavtryck.

- Från början till slut är tobakens livscykel en extremt förorenande och skadlig process, fastslår WHO:s assisterande generaldirektör Oleg Tjestnov i rapporten.

Äldre tycker inte om att ungdomar kastar skräp på marken.
Bildtext Cigarrettfimpar multnar ytterst långsamt.
Bild: Pinja Lindholm, Wilma Westerholm, Sirke Roisko

Tobaksodlingen kräver stora mängder konstgödsel och gifter för bekämpning av ogräs, svampangrepp och skadeinsekter.

I vissa fall används kemikalier som är så farliga för människor och miljö, att andra länder har förbjudit dem.

Väldiga mängder brännved går åt för torkning av tobaksbladen, och enligt WHO är tobaksproduktionen det största skälet till skogsskövlingen i en del länder.

Stora tobaksproducenter, som Kina och Zimbabwe, använder därtill kol, med utsläpp av koldioxid som följd.

Framställningen av tobaksvaror, transporten och distributionen medför också föroreningar, vartill kommer de växthusgaser och giftiga substanser som utsöndras vid själva rökningen.

De fimpar som blir kvar efteråt betecknas idag som den vanligaste enskilda typen av skräp i världen. WHO har räknat ut att det varje dag säljs omkring 15 miljarder cigarretter, och att två tredjedelar av fimparna kastas på gatan eller någon annanstans i miljön.

Fimparna och det övriga avfallet från tobaksproduktionen innehåller mer än 7 000 giftiga kemikalier, däribland cancerframkallande ämnen.

Förbud och skattehöjningar

WHO gör ingen uppskattning av skadornas ekonomiska värde. Organisationen kräver ändå att tobaksbolagen noterar dem i sin egen budget, betalar ersättning för dem, samt upplyser konsumenterna om tobakens miljöpåverkan.

Och världens regeringar får en rad goda råd, som att förbjuda rökning på arbetsplatser och i offentliga utrymmen inomhus, stoppa reklam för tobaksprodukter och höja priserna på cigarretter.

- Ett av de minst använda men effektivaste sätten att kontrollera tobaken är att höja skatterna och priserna, säger Oleg Tjestnov.

Diskussion om artikeln