Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hamnmagasinet i Ekenäs föreslås få rivas

Från 2017
En vy över Norra hamnen i Ekenäs. Till vänster syns fartyget Sunnan och i mitten det gamla gula hamnmagasinet.
Bildtext Hamnmagasinets saga ser ut att bli all.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Det är Raseborgs stad som ansöker om undantagslov av planläggningsnämnden för att få riva det skyddade hamnmagasinet i Ekenäs. Stadsplaneringsarkitekt Simon Store är föredragande i ärendet och förordar ett undantagslov.

Hamnmagasinet är en skyddsbeteckning, sh, och den slår fast att det är en byggnad som är historisk och viktig för bevarandet av stadsbilden.

Beteckningen innebär att byggnaden i första hand ska bevaras, men kan av funktionella skäl ersätta med en nybyggnad som förbättrar stadsbilden.

Huset är inte i ursprungsskick

I beredningen i ärendet för nämnden, som har gjorts av planläggningsarkitekt Marja Kuisma, sägs att magasinet som är byggt 1910-1913 har förändrats.

De ursprungliga fönstren har förändrats och taklyktan har försvunnit.

Beredningen anser att byggnaden inte längre har skyddsvärden eftersom den har förändrats så mycket.

En fasad i dåligt skick.
Bild: Yle/Malin Valtonen

En renovering skulle bara leda till en reproduktion av originalet.

Byggnaden har nu omfattande rötskador och skadliga strukturella förändringar.

Olika parter har hörts

Magasinets grannar har hörts och ingen har något att anmärka om ärendet.

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har hörts och ser inga hinder för att ett undantagstillstånd för rivning kunde beviljas.

Västra Nylands landskapsmuseum anser fortfarande att byggnaden borde bevaras och repareras.

Museet anser också att eftersom det ännu inte finns en helhetsplan för området så borde man vänta tills den planen är klar innan man fattar beslut om rivning.

Det bör också finnas kvar alternativet att man bevarar och reparerar magasinet, säger landskapsmuseet i sitt utlåtande.

Från beredningens håll anser man att det blir lättare att göra en helhetsplan för området ifall magasinet rivs.

Om planläggningsnämnden godkänner undantagstillståndet på onsdag (31.5) behövs det också ett regelrätt rivningslov för magasinet. Rivningsanhållan godkänns av en byggnadsinspektör.

En ritning av ett hus och några båtar.
Bildtext Opportunitos planer i Norra hamnen.
Bild: Janina Skult/JS Bygg & Design

Ekenäsföretagaren Tom Nylund och hans företag Opportunito vann anbudstävlingen för tomten där det gamla hamnmagasinet finns.

Han planerar bygga en högklassisk restaurang- och cafébyggnad på området.

Diskussion om artikeln