Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pedersöre och Nykarleby i marknadsdomstolen

Från 2017
Uppdaterad 01.06.2017 10:41.
lagbok
Bild: Yle tv-nyheterna

Både Pedersöre och Nykarleby har hamnat i marknadsdomstolen med upphandlingsfrågor. Företaget Työplus som hittills har skött de båda kommunernas företagshälsovård har besvärat sig till domstolen efter att företaget Pihlajalinna vann offerttävlingen på båda orterna.

Työplus kräver verkställighetsförbud av beslutet och en ny offertrunda.

Työplus har skött företagshälsovården för de kommunalt anställda sedan 2012 i både Pedersöre och i Nykarleby.

En offerttävling ordnades under våren och personalsektionen i Pedersöre liksom stadsstyrelsen i Nykarleby valde Pihlajalinna bland fyra tävlande företag.

Bildtext Jarmo Nissi.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Työplus kräver ny offertrunda

Työplus kräver att marknadsdomstolen vid hot om vite förbjuder Pedersöre att verkställa beslutet och att beslutet i personalsektionen förkastas och att hela upphandlingsproceduren görs om.

Työplus kräver också att Pedersöre kommun betalar företagets rättegångskostnader.

Till Nykarleby har marknadsdomstolens begäran om svar från kommunen inte ännu anlänt men stadsdirektör Gösta Willman är medveten om att också stadens upphandling av företagshälsovård har förts till marknadsdomstolen.

Gösta Willman utgår från att kraven från Työplus sida på Nykarleby är liknande de krav som ställs på Pedersöre.

Grunden för Työplus agerande är de påstådda fel som företaget anser att har begåtts i kommunerna i förhållande till upphandlingslagen, det gäller bland annat det sätt på vilket referenser skall beaktas när upphandlingsbesluten görs.

- Jämförelsegrunderna svarade inte mot anskaffningslagens krav, därför måste processen göras om, säger Jarmo Nissi som är vd för Työplus.

Pedersöre och Nykarleby har anlitat samma konsult för att poängsätta de företag som deltagit i anbudstävlingen.

- Det var ganska förmånligt, det kostade oss tillsammans 6000 euro, säger stadsdirektör Gösta Willman i Nykarleby.

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktigeordförande Gösta Willman tar emot sitt exemplar av centralsjukhushistoriken.
Bildtext Gösta Willman.
Bild: YLE/Agneta Glad

Problem redan i början

I februari 2017 hölls en förhandsinformation för intresserade företag om den kommande upphandlingen i Pedersöre.

Basen för de kostnader som gällde utgjordes enligt Työplus av företagets prislista som gällde för Pedersöres del.

Työplus meddelade kommunen att företaget hamnat i en ofördelaktig ställning när prisuppgifterna offentliggjorts.
I det material som presenterades officiellt i den så kallade Hilma- databasen där upphandlingar offentliggörs hade prisuppgifterna avlägsnats och det ser Työplus som ett bevis för att upphandlingsenheten i Pedersöre insett att fel hade begåtts.

Inte oväntat med besvär säger Stefan Svenfors

Kommundirektör Stefan Svenfors i Pedersöre säger att det i och för sig inte är oväntat med besvär. Det är hård konkurrens på området.

- Man kan tänka sig att konkurrenterna granskar och lusläser upphandlingsdokument och tittar om det finns några möjligheter att reagera på någonting, säger Stefan Svenfors.

stefan svenfors
Bildtext Stefan Svenfors.
Bild: Yle/Henrik Leppälä

Personalsektionen fattade beslutet värt en miljon euro

Upphandlingen i Pedersöre sträcker sig över fem år och innehåller förutom den lagstadgade grundnivån med förebyggande hälsovårdsarbete också en sjukvårdsdel.

Upphandlingen är enligt Stefan Svenfors värd en miljon euro.

- Kommunstyrelsen tog själva beslutet om att en upphandling skall ske, det slutliga valet av Pihlajalinna gjordes av kommunstyrelsens personalsektion. Egentligen skulle beslutet ha kunnat fattas på tjänstemannanivå men eftersom det var en rätt stor upphandling valde vi att flytta den till ett kollegialt organ. Det här är enligt de delegeringsdirektiv som fullmäktige godkänt, säger Stefan Svenfors.

Fullmäktigeordförande vill inte uttala sig om reglerna

Avgående fullmäktigeordförande Kaj Boström (SFP) i Pedersöre vill inte personligen uttala sig om de delegeringsregler för beslut som fullmäktige i Pedersöre har godkänt.

Frågan om en tjänsteman kan godkänna upphandlingar för en miljon euro bollar han tillbaks till l kommundirektör Stefan Svenfors.

- Det är bra lovat men om Stefan Svenfors säger så, så är det så. Han är skärpt, säger Kaj Boström.

- Det har blivit så mycket byråkrati kring upphandlingar, det har blivit helt sjukligt, det är klart.

- Det handlar om upphandlingar för hundratusentals euro, det låter nog som ganska mycket för en tjänsteman, säger å sin sida vd Jarmo Nissi vid Työplus.

Mindre summor i Nykarleby

Nykarleby hamnar också i marknadsdomstolen med sitt avtal med Pihlajalinna men det handlar om betydligt mindre summor och avtalet är förankrat i stadsstyrelsen.

Upphandlingen i Nykarleby gäller den lagstadgade grundnivån med förebyggande hälsovårdsarbete för stadens personal. Avtalet är femårigt och det är värt 300 000 euro.

- Vi valde Pihjalalinna eftersom de hade det lägsta priset och högsta kvaliteten på vissa punkter enligt konsulten, säger stadsdirektör Gösta Willman.

- Työplus har mer eller mindre monopol på arbetshälsovården i hela Nykarleby, så det är förståeligt att de är missnöjda.

I Jakobstad finns enligt stadsdirektör Kristina Stenman inga planer på att konkurrensutsätta stadens företagshälsovård. Jakobstad har ett tillsvidare avtal med Työplus.
Työplus är sedan årsskiftet ett aktiebolag som till 80 procent ägs av staden Karleby och till 20 procent av samkommunen Soite.

Artikeln har uppdaterats med avsnittet om Jakobstad och ägoförhållandena i Työplus den 1.6 2017 kl 10.40

Diskussion om artikeln