Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Ett längre strömavbrott slår ut samhället på 48 timmar. Är du förberedd?

Från 2017
Uppdaterad 09.06.2019 08:39.
Grafik för hur ett längre strömavbrott påverkar både privat och i samhället
Bildtext Finland fungerar i dag helt och hållet på elektricitet. Redan kortare strömavbrott lamslår tillgången på vatten och slår ut avloppssystemet.
Bild: Annukka Palmén Väisänen

Ett långt strömavbrott lamslår samhället. Finland fungerar i dag helt och hållet på elektricitet. Redan kortare strömavbrott lamslår tillgången på vatten och slår ut avloppssystemet.

Butikernas, bankernas och bensinstationernas verksamhet blir störd och det uppstår trafikstockningar.

Om avbrottet är långt kan det få långtgående följder. Ett omfattande elavbrott kan få allvarliga följder som på förhand är svåra att förutspå.

Redan under 48 timmar skulle strömavbrottet lamslå vardagslivet och göra livet besvärligt beträffande vatten, näring och värme.

Långa strömavbrott beror oftast på dåligt väder, till exempel stormar, rikligt snöfall, underkylt regn eller att blixten slår ned. Elnätet är också ett möjligt mål för terroristattacker och krigföring eftersom det väldigt effektivt slår ut hela samhället.

Hemberedskap innebär att man gör förberedelser för att i en krissituation kunna klara sig själv en tid. Ofta innebär det att man utan samhällets stöd ska kunna täcka sitt eget och familjens basbehov under 72 timmar, alltså tre dygn.

Hemberedskap betyder att du hemma har ett visst förråd med vilket du kan klara dig utan utomstående hjälp under exceptionella omständigheter. I förrådet är det bra att ha livsmedel, hygienartiklar och andra förnödenheter.

I USA var det massiva elavbrott år 2003 och 2008. Där misstänker man att de kan ha orsakats av datahackare.

Här kan du läsa mer om kedjereaktionen som mörklade New York 2003

Båda gångerna blev miljoner amerikaner utan elektricitet. Man har ändå inte fått belägg för att det skulle ha varit fråga om hackning.

I den här artikeln går vi igenom vad var och en borde veta inför ett längre strömavbrott.

1. Hur ska en vanlig människa förbereda sig på ett längre strömavbrott?
2. Vatten är en kritisk faktor
3. Också temperaturen inomhus är beroende av ström
4. Maten i kylskåp och frys börjar fara illa
5. Ett omfattande strömavbrott försvårar trafiken i städerna
6. Yle förmedlar nödmeddelanden
7. Vad händer om strömmen är borta i 48 timmar?

Redan 1 minut är en lång tid instängd i en mörk hiss.

Grafik för hur ett längre strömavbrott påverkar både privat och i samhället
Bild: Annukka Palmén Väisänen/Yle

1. Hur ska en vanlig medborgare vara förberedd på ett längre strömavbrott?

Strömavbrott påverkar olika i olika situationer och beroende på årstiden.
Redan en minut kan kännas som en evighet instängd i en mörk hiss som inte fungerar medan ett stabilt stenhus blir nedkylt först efter några dagar.

Det är bra att slå av all belysning och hemelektronik vid strömavbrott. De fungerar ändå inte under elavbrottet. Det viktigaste är att knäppa av spisen, strykjärnet, kaffekokaren och tvättmaskinen. De kan förorsaka brand om de står på när strömmen kommer tillbaka.

De här sakerna är bra att hemma för krissituationer:

Om hissen stannar, gör så här:

När strömmen kommer tillbaka, gör så här:

Det slutar att komma vatten genast vid ett strömavbrott om inte vattenverket har en reservenergi.

Grafik för hur ett längre strömavbrott påverkar både privat och i samhället
Bild: Annukka Palmén Väisänen/Yle

2. Vattnet är en kritisk faktor

Människan kan leva utan mat i upptill flera veckor men utan vatten endast i några dygn.

På många orter sker vattenfördelningen genom pumpning. Det slutar att komma vatten genast vid ett strömavbrott om inte vattenverket har reservenergi.

En del vattenverk har skaffat kraftgeneratorer men med dem är man närmast förberedd på ett lokalt strömavbrott. Ett omfattande strömavbrott försvårar märkbart vattentillförseln.

Det samma gäller också för egnahemshus med egen brunn. Det slutar genast att komma vatten. I hem där vattnet kommer från ett vattentorn kommer det vatten i ett par timmar till ett halvt dygn beroende på användningen.

Utan elektricitet fylls vattentornet inte på för vattnet pumpas upp i tornet via en elpump.

Också vattendelning till fastigheter belägna längre bort kräver pumpning. Också trots att det skulle komma vatten så gör elavbrottet det att det slutar att komma varmt vatten. Om det slutar att komma vatten slutar också WC:n att fungera. Det går inte längre att spola. Det här kan vara bra att tänka på vid strömavbrott.

Vattnet är drickbart så länge som det kommer från kranen. På grund av förändringar i trycket kan det lossna fällning från rören vilket får vattnet att se grumligt ut.

En människa behöver cirka 2 liter rent dricksvatten dagligen. Utöver det så använder vi vatten till matlagning och till hygien.

Vattnet är alltså en kritisk faktor vid exceptionella omständigheter. Därför börjar myndigheterna dela ut vatten om strömavbrottet drar ut på tiden.

Hur göra med kranvattnet under strömavbrott?

Hur göra med WC:n under ett strömavbrott?

Grafik för hur ett längre strömavbrott påverkar både privat och i samhället
Bild: Annukka Palmén Väisänen/Yle

3. Inomhustemperaturen är beroende av elektricitet

Uppvärmningen av byggnader i Finland fungerar huvudsakligen med elektricitet. Om uppvärmningen under strömavbrott inte är garanterad med reservenergi så bryts strömtillförseln till boningshus, affärs- och kontorslokaler.

Det är bara ugnar, öppna spisar och kaminer som fungerar under ett strömavbrott.

När temperaturen inomhus sjunker är det förutom otrevligt en direkt hälsorisk för framför allt äldre personer, sjuka och andra som rör sig dåligt eller har dålig blodcirkulation.

Risk för att rör fryser föreligger om det varit köldgrader flera dagar och bostaden inte är uppvärmd. Vattnet i rören fryser först när temperaturen inomhus sjunker under noll och konstruktionerna i vilka rören går kallnar.

Tänk på det här när du bygger eller renoverar ett egnahemshus:

Vad göra om temperaturen inomhus sjunker?

Vad göra om du måste sova i en kall bostad?

Supermarketarna kan fungera med reservenergi i max 4 timmar.

Grafik för hur ett längre strömavbrott påverkar både privat och i samhället
Bild: Annukka Palmén Väisänen/Yle

4. Maten i kylskåpet och frysen börjar fara illa

Tillgången till livsmedel blir också hotad under ett längre strömavbrott. Butikerna stänger sina dörrar relativt fort. Belysningen i affärerna slocknar om de inte har tillgång till reservenergi.

Säkerhetsbelysningen och butikens personal visar vägen för kunderna till den dörr som går att öppna inifrån manuellt.

Åtminstone en eller fler av kassorna är vanligtvis utrustade med en ackumulator så att de kunder som redan står i kö kan betala för sina uppköp.

Om man får belysning genom fönstren eller med hjälp av batterilampor kan butikerna hålla öppet i cirka en halv timme.

Supermarketarna kan hålla öppet med hjälp av reservenergi i ungefär 4 timmar.
Strömlösheten förorsakar också problem med matlagningen och med förvaringen av livsmedel.

Du kan tillreda mat utan ström på en gasspis, i en vedugn eller grilla ute om du har dylika redskap till ditt förfogande.

Du kan också värma mat i ett spritkök på ett brandsäkert underlag. Var då noggrann med vädringen.

Maten håller sig kall i kylskåpet i ett par timmar efter att strömmen har gått. I frysen hålls maten fryst i minst ett dygn om du inte öppnar dörren i onödan.

En bra isolerad och välfylld frys håller maten fryst i upptill 2 dygn. Om strömavbrottet fortsätter är det bra att börja med att äta den mat som du förvarar i kylskåpet.

Hur ska du göra med kylskåp och frys?

Supermarketarna kan fungera med reservenergi i max 4 timmar.

Håll dig med ett litet förråd av mat som håller. Det kallas hemberedskap att ha en egen matreserv hemma. Hemberedskap innefattar utöver mat och dryck också andra dagligvaror.

Hemberedskap betyder också att du klarar dig hemma ett tag i fall du blir sjuk och inte kan ta dig till butiken.

Hemberedskap innebär att man gör förberedelser för att i en krissituation kunna klara sig själv en tid. Ofta innebär det att man utan samhällets stöd ska kunna täcka sitt eget och familjens basbehov under 72 timmar, alltså tre dygn.

Beredskapen betyder alltså inte att du behöver ha ett lager av mat hemma utan att varorna används och återanvänds hela tiden.

Du kan planera det så att din egen hemberedskap innehåller produkter som du annars också använder.

Martornas tips på hemberedskap:

Grafik för hur ett längre strömavbrott påverkar både privat och i samhället
Bild: Annukka Palmén Väisänen/Yle

5. Ett omfattande strömavbrott försvårar trafiken i städerna

Ett strömavbrott släcker ner trafikstyrningssystemen, trafikljusen, gatu- och korsningsljusen.
Det leder till rusningar och problem vid korsningar på grund av att städernas trafik är baserad på trafiksystem som styrs med trafikljus.

Om avbrottet fortsätter förväntas trafiken att minska. Det beror på att man inte längre får bensin till bilarna och en del av människorna stannar hemma för att de inte kan jobba utan elektricitet.

Håll alltid minst en fjärdedel bränsle i din bils tank. Då klarar du dig under ett kortare strömavbrott utan att behöva tanka.

Förbered dig på rusning i tätorterna.

Stig inte ur ett tåg, en spårvagn eller ett metrotåg på eget bevåg mellan två stationer, det ökar risken att få en elstöt.

Vänta på personalens instruktioner och vid behov anvisad evakuering. Lyssna på instruktioner på metro- och tågstationer.
Där får du information om till exempel ersättande busstransporter.

Från metrostationerna kommer du delvis ut med hjälp av belysningen. På hållplatserna finns också instruktioner för störningstillstånd.

Använd buss under ett strömavbrott. Om din egen tur blir försenad, stig på en buss som går i rätt riktning. Använd och erbjud också bilskjuts till arbete eller i grannskapet.

Taxicentralerna fungerar nödvändigtvis inte. En taxi kan du försöka få tag på vid en taxistolpe eller vid sidan av vägen. Gå till de större farlederna eller till större bostadsområdens uppsamlingsled.

Radio- och TV-sändningar avbryts av nödmeddelanden.

Grafik för hur ett längre strömavbrott påverkar både privat och i samhället
Bild: Annukka Palmén Väisänen/Yle

6. Yle förmedlar nödmeddelanden

När det blir ett strömavbrott är situationen så avvikande att människor behöver få veta vad som förorsakat avbrottet och hur länge det eventuellt kommer att räcka.

Yle förmedlar upplästa nödmeddelanden utan fördröjning på sina radiokanaler och som meddelanden i text på sina TV kanaler.

Alla myndighetsmeddelanden ska förmedlas så fort som det är möjligt utan att oskäligt störa programverksamheten

Ett nödmeddelande avbryter alltså radiosändningen och syns som text i TV-rutans övre hörn.

Hur mobiltelefonerna fungerar beror på tele- och kommunikationsnätet. Under ett strömavbrott fungerar de med reservenergi i minst 3 timmar, deras centrala funktioner upp till 3 dygn.

Skaffa ett reservbatteri till din telefon och ladda det regelbundet. Om du har flera mobiltelefoner hemma använd dem i i tur och ordning.

Skaffa en billaddare, batteriladdare, bränslecellsladdare eller en solcellsladdare. Med dem kan du ladda din telefon utan ström. Undvik onödiga samtal under strömavbrottet så att nätet inte blir överbelastat och nödsamtalen når fram.

Lyssna på nyheternas instruktioner i radio. Sök upp Radio Vega eller någon lokal radiostation.

Ring inte till nödnumret för att fråga vad som har hänt och hur länge det kommer att vara!

7. Vad händer om strömmen är borta i 48 timmar?

Grafik för hur ett längre strömavbrott påverkar både privat och i samhället
Bild: Seppo Heikkinen/Yle

Här är artikelns viktigaste källor:

Så här klarar du ett längre strömavbrott Förvarsministieriet 2008

Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen, Puolustusministeriö 2009.

Artikeln uppdaterad 9.6.2019 kl. 8:38.

På andra språk

Diskussion om artikeln