Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs gymnasium skjuts upp

Från 2017
En byggnad skymtar bakom träd och buskar, det är Karis-Billnäs gymnasium.
Bildtext Smågymnasietillägg gör att de svenska gymnasierna i Karis och Ekenäs kanske inte kan vara ett gymnasium.
Bild: YLE / Robin Lindberg

Raseborg skjuter upp sammanslagningen av de svenska gymnasiernas administration. Det är oklarheter med statsandelarna som gör att Raseborgs gymnasium inte startar som planerat.

Bildningsnämnden i Raseborg beslöt i december 2016 att samordna den svenskspråkiga gymnasieutbildningen från och med den 1 augusti 2017. Det skulle innebära ett gymnasium med verksamhet i Karis och Ekenäs.

I april i år visade det sig att det kan bli problem med statsandelarna vad gäller ett så kallat smågymnasietillägg. Det tillägget betalas ut till upprätthållare som bedriver gymnasieutbildning i enheter med färre än 200 studerande.

Undervisnings- och kulturministeriet ville att beslutet om sammanslagningen skulle preciseras. Då beslöt bildningsnämnden att gymnasieutbildningen fusioneras till en administrativ helhet som får namnet Raseborgs gymnasium.

Det nya gymnasiet skulle ha enheter i Karis och Ekenäs och ha skilda antagningar av studeranden.

Nytt beslut om ledarskapet

Nu i maj konstaterar bildningsnämnden i Raseborg att det fortfarande finns oklarheter i smågymnasietillägget trots att staden haft kontakt med undervisnings- och kulturministeriet på nytt.

Nämnden har därför beslutat att man skjuter upp samordningen av gymnasierna. Sammanslagningen skjuts upp tills det är klart att staden inte går miste om några statsandelar.

Bildningsnämndens svenska sektion ska också göra ett nytt beslut om ledarskapet för gymnasieutbildningen i Raseborg.

Nämnden beslöt tidigare föreslå att Mikael Eriksson blir rektor för Raseborgs gymnasium.