Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Oundertecknat avtal på 250 000 euro var en klar miss av Lovisa

Från 2017
6 femtio euros sedlar i rad
Bild: Henrietta Hassinen

Lovisa stads revisor prickar staden på tre punkter. I Lovisa vill man inte ge ut detaljer kring varför staden har köpt tjänster för 250 000 euro utan avtal.

De andra punkterna som revisorn prickar Lovisa för är att staden har beviljat ett dotterbolag proprieborgen för ett lån på 510 000 euro utan att kräva de motsäkerheter som lagen kräver.

Revisorn påpekar också att Lovisa betalar ut förvånansvärt stora summor i kilometerersättningar.

De anställda har betalat ut ersättning för 1,5 miljoner körda kilometer, vilket i pengar motsvarar ungefär 0,6 miljoner euro.

Stadsdirektören inte färdig att kommentera

Mycket är oklart kring vilken typ av tjänster som staden har köpt för 250 000 euro utan godkänt avtal.

Revisorn går inte in på detaljer då det kommer till de tjänster som Lovisa har köpt utan godkänt avtal. I revisionsprotokollet står: ”För denna del har upphandlingsbefogenheterna överträtts och rutinerna för sakgranskning och godkännande av fakturor har visat sig vara icke fungerande.”

De enskilda räkningarna har enligt revisionsprotokollet uppgått till lite över 50 000 euro.

Lovisas tillförordnade stadsdirektör Kristina Lönnfors vill först kolla närmare på innehållet innan hon berättar vad det handlar om.

- Jag är inte färdig att i det här skedet kommentera den här saken, säger hon.

Lönnfors säger så pass mycket att det handlar om ett avtalsförhållande som har pågått en längre tid och ett avtal som inte har blivit uppdaterat.

Flerårigt samarbete med bolaget

Revisionsnämndens ordförande Pertti Lohenoja suckar då det blir tal om det här oundertecknade avtalet.

- Det är ju en ganska anmärkningsvärd sak, säger Lohenoja.

Lohenoja försvarar det skedda med att anslaget var godkänt i budgeten för ändamålet och att tjänstemännen i och med det här ansåg att det fanns ett politiskt godkännande av avtalet.

Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén preciserar att det handlar om Lovisas avtal med det östnyländska utvecklingsbolaget Posintra.

Inga åtgärder ännu

Revisorn kräver att ”stadsstyrelsens ska vidta åtgärder, med anledning av det uppdagade missförhållandet.”

Stadsstyrelsen har enligt ordföranden ännu inte diskuterat några åtgärder.

- Det är någonting vi måste börja med, säger hon.

Motsäkerheter ska krävas i efterskott

Det att Lovisa har beviljat sitt dotterbolag Pernå bostäder ett lån på 510 000 euro utan att kräva motsäkerheter förklarar tillförordnade stadsdirektören med att lagstiftningen helt nyligen har ändrat.

Tidigare krävdes ingen motsäkerhet av dotterbolag som till hundra procent ägs av staden.

Lönnfors ser inget problem med att kräva garantierna i efterskott eftersom det handlar om ett dotterbolag.

- Vi får ändra på vårt verksamhetssätt på den här punkten, säger Lönnfors.

Kilometerersättningarna ska fås ner

Att betala 0,6 miljoner euro i kilometerersättningar är för mycket anser stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén.

Lovisa stad har enligt henne redan inlett arbetet med att rätta till missförhållandet.

- Det är nog en viktig sak för det är frågan om en väldigt stor summa pengar, säger hon.

Staden har bland annat skrivit under ett föravtal om leasing av bilar.

Revisorn föreslår att Lovisa slår fast enhetliga regler för hela staden för hur personalen ska göra tjänsteresor, när de anställda får använda egen bil och när det är en leasingbil som gäller.

Det var värre förr

På det stora hela anser revisorn att läget har blivit bättre i Lovisa. Revisorn presenterade läget för stadsstyrelsen i måndags och ordförande Heijnsbroek-Wirén är nöjd med responsen.

- Vi var uppriktigt glada över att mycket har blivit bättre och att processerna har blivit öppnare, säger hon.

Revisionsnämndens ordförande Pertti Lohenoja håller med om att mycket har blivit bättre. Revisionsnämnden har inte längre så mycket att påpeka om processerna i Lovisa.

Diskussion om artikeln