Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bildningsnämnden: Tolkis skola ska vara klar om två år

Från 2017
Uppdaterad 01.06.2017 06:53.
Buske med suddiga skolbarn och baracker i bakgrunden
Bildtext Många skolbarn i Borgå håller till i baracker just nu. Arkivbild.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Följetongen om Tolkis skola i Borgå fortsätter. Nu har bildningsnämnden fattat beslut om att nya Tolkis skola ska vara klar den sista maj 2019. Lokalitetsledningen har inte förespråkat det alternativet.

Nämndmedlem Catharina von Schoultz (SFP), understödd av Markus Hammarström (SDP), föreslog att bildningsnämnden fattar beslut om Tolkis skola och Tolkkisten koulu enligt beredningens alternativ sex.

Enligt det alternativet blir Tolkkisten koulu kvar i sina nuvarande lokaler medan skolhuset utvidgas. Tolkkisten koulu skulle sedan flytta till sin nya livscykelbyggnad den 15 oktober 2018.

Tolkis skola skulle kunna flytta in i nyrenoverade Tolkkisten koulu höstterminen 2019. Byggnadsarbetena skulle bli klara den 31 maj 2019.

Kostnadsberäkningen ligger på 2 498 250 euro.

Skolbaracker i Tolkis
Bildtext Tolkis skola har varit i baracker i flera år.
Bild: Yle / Mathias Gustafsson

Catharina von Schoultz förslag blev bildningsnämndens beslut efter två omröstningar. Förslaget segrade slutligen över beredningens förslag med rösterna 10–0 i den andra omröstningen. En ledamot var borta.

Motförslag från Samlingspartiet

Nina Uski (Saml) föreslog, understödd av partikamraten Juha Kittilä, att Tolkkisten koulu skulle fortsätta i sina nuvarande lokaler medan det nya skolhuset byggs.

Enligt Uskis förslag skulle man ändå placera tre eller fyra baracker nära skolan. Barackerna skulle fungera endast som undervisningslokaler.

Hon motiverade sitt förslag med att Borgå stad då skulle ha kunnat undvika att Tolkkisten koulus 240 elever tillfälligt måste flytta och att projektet skulle bli mer kostnadseffektivt.

Saneringsarbetet med de delar av skolan som är i dåligt skick samt nödvändiga saneringsarbeten skulle dessutom ha kunnat tidigareläggas för kommande Tolkis skola.

Uskis förslag förlorade ändå mot Catharina von Schoultz förslag i den första omröstningen, som slutade 8–2. En ledamot var borta.

Lokalitetsledningen: "Inte kostnadseffektivt"

Lokalitetsledningen har ansett att det alternativ bildningsnämnden nu gick in för inte går att förverkliga.

Enligt lokalitetsledningen är alternativet osäkert för eleverna i Tolkkisten koulu. De anser också att alternativet inte är kostnadseffektivt. Alternativet är cirka 358 000 euro dyrare än det billigaste alternativet.

Det här har hänt

  • Tolkis skola flyttade ut i baracker 2013, på grund av dålig inomhusluft. Skolhuset revs 2015.
  • Ursprungligen skulle eleverna få flytta in i ett nybyggt skolhus på samma plats hösten 2016.
  • Senare visade det sig att också finska Tolkkisten koulu har problem med inneluften.
  • Då beslöt politikerna att den nya skolan byggs för de finska eleverna och att gamla Tolkkisten koulu renoveras för de svenska Tolkiseleverna.
  • I maj 2017 fattade stadsstyrelsen och -fullmäktige beslut om projektplanerna för båda Tolkisskolorna.

Det billigaste alternativet går ut på att Tolkkisten koulu flyttar till sin nya livscykelbyggnad den 15 oktober 2018. Först efter det skulle man börja renovera den finska skolans gamla lokaler för de svenska eleverna.

Tolkis skola skulle då kunna flytta in i nya lokaler den 1 januari 2020 efter sex och ett halvt år i baracker.

Vidare måste staden bygga i etapper enligt det alternativ som bildningsnämnden valde att gå in för, vilket betyder att byggnadstiden blir cirka två månader längre.

Till näst ska frågan upp i stadsstyrelsen, eventuellt i mitten av juni.