Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Utländska bolag i motvind i Kina

Från 2017
Utsikt över Shanghai.
Bildtext Utsikt över Shanghai.
Bild: All over press/ MIKE NELSON

De utländska bolagens förlovade land har blivit något av en mardröm för många av dem. Kinas regering anklagas för att behandla bolagen på ett ojust sätt, och en ny lag befaras nu göra sitt för att ytterligare försvåra deras verksamhet.

- Lagen äventyrar våra medlemmars produktsäkerhet. Den medför också nya betydande utgifter, och den skadar många bolags konkurrenskraft, konstaterade mer än 50 utländska handelskamrar i ett gemensamt brev till den kinesiska regeringen i början av maj.

Handelskamrarna vädjade till regeringen om att inte i det här stadiet införa lagen som bland annat reglerar bolagens rätt att samla in och lagra data i Kina. Regeringen struntade blankt i utlänningarnas vädjan, och lagen har trätt i kraft på torsdagen.

Käppar i hjulen

Regeringens beslut anses vara ett tecken på att det styrande kommunistpartiet ställer sig allt mer negativt till de tiotusentals utländska bolagens närvaro i Kina. En stor del av de här bolagen har redan fått erfara att attityden till deras verksamhet har förändrats under de senaste åren.

- Den röda mattan rullas inte längre ut för utlänningarna. I stället rycks mattan undan för dem, kommenterar Sari Arho Havrén som har en tjugo år lång erfarenhet av det kinesiska näringslivet.

Majoriteten av de utländska bolagen förmodas för närvarande gå med förlust. Fler och fler bestämmer sig också för att lämna Kina.

Orättvis konkurrens

Som bäst arbetar Arho Havrén för Innovationsfinansieringsverket Tekes i Hongkong. En av hennes uppgifter är att röja väg för finska bolag i Kina, något som nuförtiden är lättare sagt än gjort.

- De kinesiska bolagen blir allt mer sofistikerade. Konkurrensen är stenhård, konstaterar Arho Havrén.

Innovationskonsuln Sari Arho Havrén varnar för att allt fler fallgropar väntar utländska bolag i Kina.
Bildtext Innovationskonsuln Sari Arho Havrén varnar för att allt fler fallgropar väntar utländska bolag i Kina.
Bild: Yle/ Björn Ådahl

Regeringen har dessutom upprepade gånger infört nya regler som vållar svårigheter för utländska bolag. Bland andra EU har beskyllt Kina för att bryta mot internationella avtal genom att favorisera inhemska bolag på utlänningarnas bekostnad.

Populära kapitalister

Det är frågan om en helomvändning. Förr togs utländska bolag och deras investeringar emot med öppna armar och bolagen beviljades till och med skattelättnader.

Chefer för stora bolag kunde vid behov framföra sina önskemål och klagomål direkt till Kinas högsta ledning. Ledarna ordnade också regelbundet påkostade mottagningar för berömda utländska affärsmän.

Kinas mål var att ta lärdom av de utländska bolagen och att kopiera deras teknologi. Det inhemska näringslivet dominerades av gammalmodiga och ineffektiva statsbolag som inte hade några som helst möjligheter att konkurrera med utlänningarna.

Ohållbar börda

Alla skattelättnader slopades år 2008. Sedan dess har de utländska bolagens skattebörda ständigt ökat samtidigt som de är tvungna att betala flera olika avgifter och tariffer av skattenatur.

Statens skatteintäkter har ökat markant under det gångna decenniet. Utlänningar och deras bolag betalar en iögonenfallande stor del av skatterna.

Kina har nu ekonomiskt blivit så starkt att landet inte längre är beroende av utländska investeringar. Kommunistpartiet har därför råd att göra det allt svårare för utländska bolag att klara sig på de väldiga kinesiska marknaderna.