Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu kan Raseborg ta beslut om rivning av hamnmagasinet

Från 2017
Uppdaterad 01.06.2017 14:05.
En vägg med fyra långa, smala fönster.
Bildtext Det finns nya planer för hamnmagasinet.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Det gamla hamnmagasinet i Ekenäs är ett steg närmare en möjlig rivning. Det blev klart när planläggningsnämnden i går (31.5) godkände ett undantagstillstånd för att riva byggnaden utan att man genast ersätter den med en nybyggnad.

För att magasinet ska få rivas krävs nu ett rivningslov som miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna.

Föråldrad skyddsbeteckning

Hamnmagasinet är enligt detaljplanen en skyddad byggnad och har skyddsbeteckningen SH. Det betyder att byggnaden i första hand ska bevaras, men kan av funktionella orsaker ersättas med en nybyggnad som förbättrar stadsbilden.

Skyddsbeteckningen är föråldrad menar planläggningsnämnden i sitt beslut om undantag.

Det gamla magasinet har förändrats radikalt genom tiderna och har därför tappat sitt skyddsvärde, menar planläggningsnämnden.

Nämnden menar också att undantaget förenklar hela områdets helhetsplanering i framtiden och att tillräckliga utredningar har gjorts för att bedöma byggnadens skick.

En fasad i dåligt skick.
Bildtext Byggnaden är i dåligt skick.
Bild: Yle/Alicia Äbb

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har i sitt utlåtande till staden meddelat att den inte ser några hinder för att ett undantagstillstånd för rivning kunde beviljas.

Västra Nylands landskapsmuseum anser däremot att byggnaden borde bevaras och repareras.

Färdiga planer för magasinet

Företaget Opportunito vann stadens anbudstävlingen för tomten där det hamnmagasinet står i dag.

Nylund vill bygga en restaurang- och cafébyggnad på tomten.

En ritning av ett hus uppifrån.
Bildtext Så här ser Opportunitos planer ut ritat uppifrån.
Bild: Janina Skult/JS Bygg & Design

Förslag om remiss

Ira Donner (Gröna) föreslog att planläggningsnämnden remitterar ärendet för att få mer information. Nämnden röstade ner Donners förslag med siffrorna 6 - 2.

Nämnden tog slutligen enhälligt beslutet att godkänna undantagstillståndet. Donner lämnade in avvikande åsikt.

Undantagstillståndet är giltigt två år.

Artikeln korrigerades den 1 juni klockan 13.55. Meningen "På samma gång godkände nämnden att magasinet inte behöver ersättas med en sådan byggnad som skyddsbeteckningen kräver" var inte korrekt och togs bort.

En vy över Norra hamnen i Ekenäs. Till vänster syns fartyget Sunnan och i mitten det gamla gula hamnmagasinet.

Hamnmagasinet i Ekenäs föreslås få rivas

Byggnaden har inte längre skyddsvärde, anser tjänstemän.

Diskussion om artikeln