Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Besvär mot Mannerheimvägens parkering i Hangö bör förkastas anser nämnd

Från 2017
En parkeringsplats vid en strand.
Bildtext Till en början planerade Hangö lägga ut en skylt som skulle tillåta parkering på nuvarande plats, men det slopades då platsen inte är en riktig parkering.
Bild: Bild/Hangö stad

Hangö miljöförening har besvärat sig till Helsingfors förvaltningsdomstol om realiseringsplanen för en ny parkeringsplats nära Råudden. Tekniska nämnden i Hangö håller fast vid att den nya parkeringen kan byggas.

Det finns en inofficiell parkering vid Råudden och den används av allmänheten. Men i planen för området är parkeringen inte utmärkt.

Då Hangö stad gjorde upp en ny detaljplan för området reserverades det plats för en parkering på en annan plats.

Tanken var att den nya parkeringen skulle göras så att också personer med funktionshinder, till exempel rullstolsburna personer, lättare kunde ta sig ner till stranden.

Detaljplanen där parkeringen finns godkändes.

Tallar måste fällas för parkeringen

Eftersom parkeringen är godkänd i detaljplanen lade staden sedan fram en realiseringsplan för den nya parkeringen för påseende.

Och det är nu den planen som väcker motstånd.

En bild av en planerad parkeringsplats.
Bildtext Här skulle parkeringen komma.
Bild: Bild/Hangö stad

För att bygga den nya parkeringen måste tre eller fyra tallar fällas och bland annat det motsätter sig nu Hangö miljöförening.

I sin besvärstext till förvaltningsdomstolen lyfter föreningen fram att området öppnas för mycket om tallarna tas bort.

Det finns risk för att andra tallar då också faller när vindskyddet är borta.

Området ska få en skötsel- och användningsplan där man ska slå fast att vissa träd ska tas bort. Nu borde man vänta tills planen är klar innan man fäller några träd.

Bro inte i planen

För att till exempel rullstolsburna ska kunna ta sig till stranden måste man bygga en slags bro över en krigshistorisk vallgrav vid den nya parkeringen. Det finns inte någon sådan reservation i planen, säger föreningen i sitt besvär.

Ett parkeringsområde lockar besökare till stranden och stranden har till stora delar en beteckning som naturskyddsområde i planen. Det betyder att stranden inte klarar av en alltför stor belastning, anser föreningen.

Sandaler på strand
Bildtext Hangö miljöförening anser att stranden inte får belastas med för mycket besökare.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Den gamla parkeringen är bättre eftersom träden redan där har fällts och stranden just där har beteckningen närrekreationsområde.

Det finns också andra parkeringar i närheten som räcker till.

Nämnden håller fast vid sin synpunkt

För tekniska nämnden i Hangö är den springande punkten att detaljplanen för området godkände en parkering på den nya platsen. Det var i det skedet just den här frågan borde ha tagits upp.

Det är det centrala budskapet i nämndens svar till Helsingfors förvaltningsdomstol. Planen godkändes redan i oktober år 2016.

Om parkeringen ska finnas kvar på nuvarande plats kräver det en detaljplaneändring och en sådan finns inte i planerna.

Nuvarande parkering ingen riktig parkering

I övrigt har nämnden redan tidigare gett utlåtande om parkeringen.

I den sägs bland annat att den nuvarande parkeringen aldrig har varit en egentlig parkeringsplats. Det är ett område som inte återställdes efter att ha varit en byggarbetsplats för ett utflödesrör från reningsverket.

Det behövs en parkering i området eftersom det annars finns risk för parkering på olovliga platser så som stranden. De övriga parkeringar som finns är inte bra för personer med rörelsehinder.

En äldre person vid flodstranden tillsammans med en yngre person.
Bildtext Också personer i rullstol ska kunna ta sig till stranden, anser nämnden.
Bild: Mostphotos

Det behöver inte byggas några broar vid den nya parkeringen för rullstolar utan det räcker med en spång.

Trädbeståndet ska gallras

De tallar som måste fällas har inspekterats och det har konstaterats att de inte är av sådan betydelse att de måste bevaras.

Det centrala i den skötselplan som görs upp för området är att strandområdets öppna och solgassande livsmiljöer återställs genom en kraftig gallring i kombination med att man utrotar vresrosen.

Parkeringen finns på ett område för närrekreation och har ingen särskild skyddsbeteckning, heter det i utlåtandet.

Diskussion om artikeln