Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tvära kast i riksdagledamöternas satsning på kommunalvalet

Från 2017
En domarkluba på 50-eurossedlar.
Bild: Copyright: Andrey Popov

Riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) la 8 200 euro på valkampanjen i kommunalvalet. Peter Östman (KD), också han riksdagsledamot, tog 350 euro ur egen ficka för valet.

Senast den 12 juni måste de invalda fullmäktigeledamöterna och de som kommit på reservplats meddela om finansieringen av valkampanjen i kommunalvalet.

Många har redan redovisat för de satsningar som gjordes. Uppgifterna är offentliga och kan sökas på vaalirahoitus.fi på nätet, där finns uppgifterna också på svenska.

Spännvidden mellan de invaldas euromässiga satsning är stor. Riksdagsledamöterna Peter Östman (KD) och Joakim Strand (SFP) blev båda invalda i Larsmo respektive Vasa.

Östman satsade 350 euro, Strand 8 200 euro. Ifall en invald kandidat satsade mindre än 800 euro räcker det i redovisningen med en försäkran om att satsningen understiger den summan.

Ansvar för partiet

Joakim Strand säger att hans satsning på mer än 8 000 euro, varav cirka 1 000 euro var hans egna pengar, inte bara gäller honom själv.

- Det handlar om ganska mycket pengar men jag upplever att jag har ansvar också för att locka så mycket röster som möjligt till partiet och det lyckades ju ganska bra.

Joakim Strand
Bildtext Joakim Strand
Bild: Yle/Roger Källman

Peter Östman har tidigare varit bosatt i Pedersöre och också där varit invald i fullmäktige.

- Det rörde sig kring samma summor också i Pedersöre när jag var uppställd där, säger Östman.

Kommande val påverkar alltid politikerna, säger Peter Östman
Bildtext Peter Östman
Bild: Yle

Vaalirahoitus.fi

Redovisningen sker till statens revisionsverk och på webbsidan vaalirahoitus.fi kan man förutom de enskilda kandidaternas finansiering i det senaste valet också se finansieringen i tidigare val och jämföra summorna.

Partiernas och partikretsarnas bokslut och bidrag som överstiger 1500 euro är exempel på andra uppgifter som finns tillgängliga.