Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgås miljöchef: “Ytterst viktigt att sanera Mätäjärvi”

Från 2017
Mätäjärvi gamla soptipp i Borgå
Bildtext Bråte och natur samsas i Mätäjärvi.
Bild: Yle/Carmela Walder

Borgås miljöchef Jukka Palmgren ser det som en skam att den gamla avstjälpningsplatsen Mätäjärvi nordväst om Näsebackens begravningsplats fortfarande är osanerad. Den utgör en risk för grundvattnet.

- Man kan verkligen konstatera att det är viktigt att man gör någonting, säger Palmgren.

Miljöchefen påpekar att situationen i Mätäjärvi har varit mycket riskfylld i tiotals år.

Mätäjärvi var på 1950- och 60-talen stadens allmänna avstjälpningsplats. Efter det har marken inte renats.

Mätäjärvi gamla soptipp i Borgå
Bild: Yle/Carmela Walder

Risk att grundvattnet förorenas

Mätäjärvi ligger på ett grundvattenområde som är i direkt kontakt med det grundvattenområde vid Borgbacken som fungerar som Borgå vattens reservvattentäkt.

- Till all lycka har det inte ännu skett någonting med grundvattnet, konstaterar Palmgren.

Avstjälpningsplatsen borde enligt Palmgren täckas så att regnvatten inte längre kan rinna ner i marken. Det här menar han att avsevärt skulle minska på risken för att grundvattnet förorenas.

Mätäjärvi gamla soptipp i Borgå
Bild: Yle/Carmela Walder

Risk med att byta ut marken

Mätäjärvi ägs idag av Borgå kyrkliga samfällighet via ett markbyte med staden på 80-talet. Efter en utdragen rättstvist dömdes Borgå stad i höstas att vara den som betalar för saneringen av området.

Kyrkosamfälligheten har enligt Palmgren krävt att alla jordmassor på området byts ut. Det här rekommenderar inte Borgå miljöchef.

Miljöchefen ser risker i att gräva upp den förorenade marken. På det här sättet för regnvattnet nya vägar att rinna ner och det ökar risken för att grundvattnet förorenas under saneringen.

- Nu finns det åtminstone någon form av marktäcke där ovanpå den förorenade marken, säger han.

Ett problem är också att det skulle uppstå enorma kostnader av att byta ut all mark på området.

Mätäjärvi gamla soptipp i Borgå
Bild: Yle/Carmela Walder

Politikerna ska säga sitt

Byggnads- och miljönämnden ska på tisdagen godkänna ett utlåtande om saneringen av Mätäjärvi.

I miljöchefens förslag till utlåtande betonas vikten av god planering och ett noggrant jobb för att saneringsarbetet inte ska förorena grundvattnet.

Det är regionförvaltningsverket i södra Finland som beviljar Borgå miljötillstånd för en sanering.