Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kina tar jättekliv för att minska sitt kolberoende

Från 2017
Uppdaterad 02.06.2017 17:50.
Luftföroreningar i Hongkong den 10 maj 2017. För stadsbor i Kina framstår kampen mot klimatförändringen främst som en kamp mot luftföroreningarna.
Bildtext Hongkong den 10 maj 2017 - luftföroreningarna är en oroskälla i Kina.
Bild: EPA/ALEX HOFFORD

Kolet har blivit något av en ny bov i Kina. Landets energiförsörjning har länge varit beroende av kol men nu skärs kolproduktionen kraftigt ned.

Tusentals kolgruvor har redan stängts, och målet är att Kina år 2020 producerar hela 500 miljoner ton mindre kol än i dag. Kolets andel av energiproduktionen ska minskas från drygt 65 procent i fjol till under 60 procent år 2020.

I synnerhet i de ökänt förorenade städerna välkomnas utvecklingen. Fler och fler kineser känner till att kolkraftverken i hög grad bidrar till luftföroreningarna, och gallupar visar att den smutsiga luften skapar allt mer missnöje bland stadsborna.

Hjälpsam inbromsning

Kolkraftverken står också för största delen av Kinas utsläpp av växthusgaser. År 2014 släppte Kina för första gången ut mer sådana gaser än EU och USA sammanlagt, och de kinesiska utsläppen var då större än EU-ländernas också räknat per invånare.

Kina har också länge varit den ledande tillverkaren av solpaneler.
Bildtext Kina har också länge varit den ledande tillverkaren av solpaneler.
Bild: EPA/MARK

Sedan dess har den ekonomiska utvecklingen i Kina bromsats upp avsevärt. Både energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser har därför inte alls ökat i samma rasande takt som förr.

En del experter förutspår följaktligen nu att Kina tidigare än väntat kan nå sina målsättningar beträffande klimatförändringarna.

Utsläppen av växthusgaser ska enligt regeringens planer börja minska år 2030, men flera experter säger att det är möjligt att det här sker redan år 2025.

Rekordartad satsning

Kina har riktat klart mer resurser än något annat land mot att utveckla förnybara energikällor.

Den här satsningen ska nu ytterligare intensifieras, och målet är att de förnybara energikällorna tillsammans med kärnkraftverken ska stå för ungefär 20 procent av energiproduktionen år 2030.

Kina har redan i flera år producerat mest vindkraft i världen.
Bild: EPA/HOW HWEE YOUNG

Kina har redan i flera år producerat mest vindkraft i världen. I fjol installerade kineserna nästan 40 procent av alla vindturbiner som togs i bruk.

Kina har också länge varit den ledande tillverkaren av solpaneler. Dessutom finns det fler vattenkraftverk i Kina än i något annat land, och många av de största och mest omstridda dammarna har uppförts där.

Ny kärnkraftsmakt

Antalet kärnkraftverk ska mångdubblas under det följande decenniet. Som bäst är drygt 20 kärnreaktorer i bruk, ungefär lika många nya konstrueras och planer på att uppföra tiotals andra väntar på att bli godkända.

Premiärministern Li Keqiang har meddelat att Kinas mål är att bli en av de ledande kärnkraftsmakterna i världen. Kina har utvecklat en egen kärnkraftsteknologi som landet nu marknadsför också i väst.

Trots den aldrig förr skådade satsningen på förnybara energikällor och kärnkraft fortsätter kolet ändå att dominera energiförsörjningen en lång tid framöver. Samtidigt ökar energikonsumtionen ständigt.

Det befaras därför dröja länge innan stadsborna för det mesta kan andas luft som inte skadar deras hälsa. I deras ögon framstår kampen mot klimatförändringarna främst som en kamp mot luftföroreningarna.

Björn Ådahl, Hongkong

Diskussion om artikeln