Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Avhandling: Prat stör mest i öppna kontorslandskap

Från 2017
Öppet kontorslandskap.
Bild: Mostphotos

Ljudmiljön i öppna kontorslandskap stör dem som försöker arbeta där. Ju tydligare det går att urskilja vad andra personer pratar om desto värre, slås det fast i en färsk doktorsavhandling.

Akustiska problem orsakar betydligt större skada än enbart missnöje med arbetsmiljön, är slutsatsen i Anna Haapakangas avhandling inom psykologi.

Det är enligt undersökningen svårt att få till stånd goda förutsättningar för arbete i ett kontorslandskap om utrymmet saknar täckljud.

Täckljud är jämnt och oförmärkt brus som kommer ur högtalare och som suddar ut andra ljud. Enbart ljuddämpande material är inte tillräckligt för att eliminera störande ljud, konstaterar Haapakangas.

Förutom täckljud är skärmväggar och ljuddämpande material bra lösningar för att minska på de anställdas belastning.

- Det ska också finnas helt tysta rum på arbetsplatser eftersom man aldrig får bort alla ljud i ett öppet kontor, skriver Haapakangas i meddelandet till pressen.

Det stör mest att andra pratar

Enligt undersökningen är det stor skillnad på kontorslandskapen i vårt land.

- I min undersökning led cirka 10 procent av personalen i de bästa kontoren av bullret - medan 70 procent upplevde ljudnivån som ett problem i de sämsta kontoren.

Undersökningen visar att särskilt prat drar ner på arbetstrivseln, det vill säga prat som är irrelevant för den som tvingas lyssna.

Det ökar på risken för stressymptom och den subjektiva känslan av belastning om man tvingas åhöra andras diskussioner.

Andras prat ökar också på risken för misstag, särskilt när det är fråga om koncentrationskrävande uppgifter.

I ett kontorslandskap borde man enligt Haapakangas eftersträva sådana omständigheter att det går att föra en diskussion på nära avstånd utan att hela kontoret hör varje ord.

Det borde därför satsas mera på akustiskt helhetstänk i Finland.

Avhandlingen Subjective Reactions to Noise in Open-Plan Offices and the Effects of Noise on Cognitive Performance – Problems and Solutions granskas fredagen den 9 juni vid Åbo universitet.

Diskussion om artikeln