Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa satsar stort på musiken

Från 2017
Uppdaterad 06.06.2017 08:48.
Trumpeter
Bild: Diego Azubel / EPA / All Over Press

En del av Wasa Station som byggs på gamla busstation i Vasa kommer att bestå av ett evenemangscenter för 51 miljoner med tillhörande konsertsal. Den tidigare tanken på ett musikhus nära stranden har man nu helt övergett. Men det gör inget, vi är nöjda, säger Vasa stadsorkester.

För några år sen var ett av förslagen att ett nytt musikhus skulle placeras på Vasa Elektriskas tomt vid Brändö bro. Det har nu begravts helt i och med att Wasa Station går vidare.

Bildningsdirektör Christina Knookala har inte märkt av någon bitterhet under planeringens gång.

- Jag tror att alla parter har insett att de olika delarna som kommer att finnas i Wasa Station behövs för att få det att fungera ekonomiskt. Vi talar om hotell, restauranger och idrottshall, säger Knookala.

Vasa stads bildningsdirektör Christina Knookala.
Bildtext Christina Knookala.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Nära till tåg och buss

Närheten till tåg- och busstransport är också en fördel. Inte att förglömma parkeringen, som nu ska byggas under jord. Nere vid vattnet vid Brändö bro fanns det inga sådana möjligheter.

- Jag hoppas att arkitekturen ändå ger en wow- effekt, trots att centret inte finns vid havet, säger Knookala.

Evenemangscenter för musik och idrott

Musik- och kongresscentret är egentligen en del av det som man valt att kalla evenemangscenter. Det här evenemangscentret består också av en multifunktionshall som finns vägg i vägg med konsertsalen.

Multifunktionshallen kommer att användas bland annat för bollsporter och annan idrott samt mässor. Musik- och kongresscentret å sin sida kommer att användas för konserter, opera, kongresser, möten och seminarium.

Planeringen är utmanande.

- Varje användargrupp vill säkerligen ha lite olika tekniska lösningar. Vi tänker oss "vanliga" konserter, stadsorkesterns konserter, opera, idrott och mässor, säger Christina Knookala.

Ännu före midsommar ska man hålla ytterligare ett möte med arkitekten och påtänkta användare.

Ställbar läktare

Musiksalen ska få en så kallad teleskopläktare, som man kan fälla ihop och få hela golvytan i användning. När hela golvytan är i användning ryms det kring 1600 personer i salen.

Scenens storlek kan också variera. En föreläsning kanske inte kräver en så stor scen, medan till exempel stadsorkestern behöver mer utrymme. Med scenens storlek varierar förstås hur mycket publik som ryms in.

Stadsorkesterns nya hem

Musik- och kongresscentret blir stadsorkesterns nya hem, komplett med övningsutrymmen och kontor. Orkestern blir centrets huvudsakliga användare.

- Sen hoppas vi förstås på andra slags konserter och kongresser. Att vi hittar partners att ordna dem med, säger Knookala.

Det är viktigt att de tänkta användarna så snabbt som möjligt får veta hur utrymmena kommer att se ut. Detta för att kunna planera verksamheten några år framåt.

- Vi vill att användarna ska känna att det här är deras utrymmen, säger Knookala.

Stadshuset är fint men omodernt

Stadsorkestern har tagit del av planeringen sen första början, berättar intendent Merja Tyynelä.

- Vi har också besökt Åbo och sett på deras utrymmen och tagit modell av dem, säger Tyynelä.

Så här långt är Tyynelä nöjd.

I dagsläget huserar man i stadshuset. Salen där är väldigt fin och får beröm av besökarna. Men huset är gammalt och utrymmena omoderna.

- Nog kan vi verka här i stadshuset. Men det finns vissa brister, säger Tyynelä.

Ur musikerns synvinkel är det viktigt med ändamålsenliga övningsutrymmen. Det har också utlovats i det nya musik- och kongresscentret. Dessutom måste givetvis akustiken vara i skick.

Merja Tyynelä, Vasa stadsorkesters intendent.
Bildtext Merja Tyynelä.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Ingen bitterhet

Tyynelä är inte bitter över att det inte blev ett musikhus intill havet.

- Skulle man ha gått in för att placera det vid stranden skulle det enligt mig ha blivit ett för långt avstånd till centrum. Som det planeras nu ligger det så gott som i centrum och nära olika trafikförbindelser.

Festsalen i Vasa stadshus.
Bildtext Festsalen i stadshuset.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

I användning 160 dagar per år

Fastighetsbolaget som äger evenemangscentret ägs av Vasa stad och Lemminkäinen. Utöver det ska man bilda ett bolag som driver verksamheten. Det bolaget ska enligt planerna ägas till 100 procent av staden.

Användarna hyr utrymmena av bolaget som driver verksamheten.

- För att få centret att gå runt behövs det hyresgäster minst 160 dagar i året. Det ska vara realistiskt om utrymmena som planerat kan användas av alla typer av aktörer, säger Christina Knookala.

Knookala syftar här på musik- och kongressalen.

Staden går i borgen för 22 miljoner

Evenemangscentret beräknas kosta 51 miljoner. Om inget ändras från de nuvarande planerna kommer staden att äga 60 procent och Lemminkäinen 40 procent av fastighetsbolaget. Kostnaderna fördelas alltså mellan staden och Lemminkäinen.

Staden satsar 13,2 miljoner. I den summan ingår pengarna som man får in av att Lemminkäinen köper kvarteret (9,5 miljoner) och de pengar som i tiderna skulle investeras i en bollhall i samband med att man byggde en ny fotbollsstadion (3,7 miljoner).

Man hoppas på och räknar med statsstöd och annat stöd på 6,25 miljoner.

Utöver det ska fastighetsbolaget låna nästan 22 miljoner euro för ändamålet. Ansvaret där faller i praktiken på Vasa stad, eftersom det är staden som går i borgen för lånet.

Kostnaderna för kommunaltekniken väntas ligga mellan 3 och 4 miljoner. Dessutom ska staden stå för 100 parkeringsplatser och det väntas kosta mellan 2,5 och 3 miljoner.

Mer skatteintäkter

Hur ska det betala tillbaka sig, kan man undra.

- Vi räknar med en ökning av skatteintäkter på upp till 1,5 miljoner på årsnivå tack vare Wasa Station. Via dessa intäkter betalar Wasa Station för centret, säger Knookala.

Hit räknar man arbetstillfällen under byggskedet (kring 2400 personer) och sen när verksamheten är igång (kring 400 personer). Plus fastighetsskatt och samfundsskatt.

- Lägg då till vad Wasa Station kommer att betyda för stadens tillväxt och dragningskraft, säger Knookala.

Diskussion om artikeln