Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EK: Bostadsstödet bör kombineras med utkomststödet till en basinkomst

Från 2017
Uppdaterad 06.06.2017 16:28.
Plånbok med FPA-kort och en sedel.
Bildtext
Bild: Tiina Jutila / Yle

Bostadsstödet bör kombineras med utkomststödet till en sporrande basinkomst, säger Finlands näringsliv EK i ett ställningstagande.

EK håller som bäst på med att sammanställa en basinkomstmodell, och säger sig vilja göra det röriga stödsystemet klarare.

EK:s modell utgår från att arbete alltid ska leda till en högre inkomst.

Enligt EK ska basinkomsten bestå av en grunddel och en bostadsdel.

Grunddelen skulle motsvara det nuvarande utkomststödet, och bostadsstödet skulle ersätta de nuvarande bostadsstöden.

Arbetsinkomst skulle inte minska på bostadsstödet lika mycket som andra inkomster.

EK vill se sin modell som en del av regeringens grundtrygghetsreform

EK föreslår att modellen skulle utgöra en del av regeringens grundtrygghetsreform. EK förutsätter att alla centrala arbetsmarknadsorganisationer deltar i det förberedande arbetet.

Den nya basinkomsten skulle göra socialskyddet tydligare. Dessutom skulle det vara kostnadseffektivt, minska på byråkratin och sporra till arbete, säger EK-chefen Ilkka Oksala i ett pressmeddelande.

Nuvarande system är oredigt och passiverande

― Ilkka Oksala, EK.

- Det nuvarande systemet för bostadsstöd är oredigt och passiverande. Både Folkpensionsanstalten och kommunerna betalar i dag ut ersättningar för boendekostnader, och ansvarar i sista hand för människors trygghet. Grunderna för utbetalning av stöd och begreppen för boendekostnader varierar beroende på vem det är som betalar det, säger Oksala.

Oksala anser att den nya modellen - i jämförelse med nuvarande - skulle vara bättre på många sätt: Modellen skulle erbjuda ett klart bättre stöd för den som behöver det, stöda sysselsättning och möjliggöra en hållbar finansiering av välfärdssamhället.

Utopi att dela ut basinkomst till alla

― Ilkka Oksala, EK.

- En lika stor basinkomst till alla är en utopi. En sådan basinkomst skulle ersätta en rad andra sociala förmåner som finns i dag. Kostnaderna skulle bli orimligt höga. En sådan förmån skulle också äventyra den höga sysselsättningsnivå som krävs för ett välfärdssamhälle, bedömer Ojala.

- Å andra sidan skulle en lägre och begränsad basinkomst öka fattigdom och ojämlikhet.

- Det är ingen slump att ett system med basinkomst för alla inte har tagits i bruk i något land som skulle vara jämförbart med Finland, konstaterar Oksala.

Regeringens spetsprojekt

Basinkomstexperimentet hör till regeringens spetsprojekt. Målet är att testa hur arbetslösa kunde sporras att ta emot lågavlönade jobb och korttidsanställningar.

  • Regeringens experiment omfattar 2 000 slumpmässigt utvalda arbetslösa i åldern 25-58 år som lyfter antingen grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd.
  • Under det tvååriga experimentet får deltagarna 560 euro i månaden i skattefri basinkomst, kompletterat med den överskridande delen av dagpenningen eller arbetsmarknadsstödet.
  • Den sporrande effekten är att basinkomsten kvarstår även om den arbetslösa får ett jobb.

Idén om basinkomst har fått både ris och ros

Enligt kritikerna är målgruppen för experimentet alltför lite och snäv för att man ska få fram relevant information som kan generaliseras. Experimentet anses också vara dåligt planerat.

Till dem som har stora dubier hör Finlands näringsliv EK, Löntagarnas forskningsinstitut, Finlands självständighets jubileumsfond och Institutet för hälsa och välfärd THL.

Institutet för hälsa och välfärd har för sin del frågat sig om det finns en ordentligt uppgjord forskningsplan.

Dyrt - men väntas ge mycket information

Bland annat Skattebetalarnas centralförbund har påtalat de höga kostnaderna för experimentet. Modellen bedöms bli så dyr att det är otänkbart att utvidga den till hela befolkningen.

Folkpensionsanstalten bedömer ändå att experimentet - trots frågetecken och dubier - ska ge värdefull information om hur arbetslösa påverkas av ekonomiska incitament.

Det finländska experimentet har väckt stort intresse internationellt. De experter som har varit med om att utforma försöket säger att de har blivit nedringda av kolleger i andra länder.

Diskussion om artikeln