Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå planerar ett nytt företagsområde i Kullo

Från 2017
Karta över nytt företagsområde i Kullo
Bild: Yle

Det nya företagsområdet ligger vid Nybyvägen mellan Sköldviksområdet och Borgå motorväg. I öst gränsar området till Nestevägen.

Utkastet till detaljplan för det nya företagsområdet i Kullo är nu färdigt. Den skapar möjligheter att utveckla det tidigare oplanerade småindustriområdet till ett nytt, lockande företagsområde.

Bland annat har det länge ansetts vara nödvändigt att ansluta området till kommunalteknik för att kunna utveckla det.

Borgå stad hoppas nu att markägarna, företagarna och andra intressenter ger respons på planutkastet. Det finns till påseende mellan den 7 och 30 juni på stadens webbplats.

– Målet är att området blir ett mångsidigt företagsområde som fyller dagens krav, är snyggt med tanke på stadsbilden, har en tydlig kvartersstruktur och lockar ny företagsverksamhet, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Detaljplanen ger företagen i området möjligheter att bygga och expandera.

Ny gata byggs i Kullo

I och med detaljplanen planeras och byggs ett ändamålsenligt, tryggt och fungerande gatunät och vatten- och avloppsnät. Området bildas vid en ny gata som byggs. De nuvarande enskilda vägarna bevaras som tomtgator.

Kvartersområdena är sammanlagt cirka 63 hektar stora.

I detaljplanearbetet för Kullo företagsområde utnyttjar man också de idéer och resultat som uppstår under ett projekt som syftar till att utveckla Sköldvik och dess närområde.

Projektet förs framåt av Posintra och Borgå stad tillsammans med företagen i Sköldvik och det finansieras av Nylands förbund.

Målet är att skapa en vision och mål för att utveckla en park för bioekonomi och cirkulär ekonomi i Sköldvik.

Diskussion om artikeln