Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottens förändringsledare klara med vårdrapporten

Från 2017
Göran Honga.
Bildtext Så här såg det ut när Göran Honga försökte skissa upp regeringens vårdreform i november 2015.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Framöver ska det finnas så kallade familje- och välfärdscentraler i alla kommuner i Österbotten. Det föreslår förändringsledarna Göran Honga och Jukka Kentala i sin rapport om den framtida organiseringen av vården.

Till dessa centraler ska man koncentrera tjänster som inte hör till det som omfattas av valfriheten i vården.

Till exempel kan mödra- och barnrådgivningen placeras vid centralerna.

Detta bara som ett exempel ur den 142-sidor långa rapporten.

Inga stora nedskärningar

Göran Honga fruktade tidigare att det skulle behövas stora nedskärningar inom vården i Österbotten i samband med reformen.

Österbottens statliga finansieringsandel ökade från den ursprungliga kalkylen då tvåspråkighet, flerspråkighet och skärgårdsomständigheterna beaktades.

- Tack vare framförhållning och ändrade omständigheter under utredningsarbetet är den nuvarande kostnadsnivån för servicestrukturen i Österbotten sådan att stora saneringsåtgärder inte behöver vidtas, säger Honga nu.

Elva olika arbetsgrupper

Honga och Kentala har nu publicerat en rapport där de elva olika arbetsgrupperna som jobbat med social- och hälsovårdsreformen i Österbotten kommer med sina egna rapporter.

Arbetsgruppernas rapporter är inte slutliga förslag, utan en analys över nuläget och en lista på ärenden i den nya strukturen som bör lösas eller förbättras.

Arbetade i ovisshet

Förändringsledarna konstaterar att arbetsgrupperna delvis fick jobba i ovisshet. Detta på grund av regeringens öppna linjedragning, bland annat i fråga om valfriheten i vården och bolagiseringen av den samma.

Rapporten som nu publicerats beskriver den nuvarande situationen i Österbotten.

Bollen nu hos beredningsorganet

Nu faller det på det temporära beredningsorganet att fortsätta arbetet. Det temporära beredningsorganet tillsattes av Österbottens förbund i april och består av 19 personer.

Bland dem till exempel ovannämnda Jukka Kentala, chefsöverskötaren på Vasa centralsjukhus Marina Kinnunen, Jakobstads stadsjurist Anne Ekstrand och landskapsdirektör Kaj Suomela, som fungerar som organets ordförande.

När det nya lanskapsfullmäktige har valts tar det på sig ansvaret och fattar de slutliga besluten om strukturen under våren 2018.

Här finns rapporten i sin helhet

Diskussion om artikeln